Zoden voor de (Groene) Dijk

Zoden voor de (Groene) Dijk is een onderzoeksproject van het lectoraat Nature Based River Management.

Wat is er aan de hand?

Nederland heeft de komende jaren te maken met verschillende uitdagingen rond waterveiligheid en waterbeheer. Onder meer vanwege klimaatverandering  moeten we anticiperen op de stijgende zeespiegel en extreme waterafvoeren in rivieren Daarom moeten voor 2050 vele dijktrajecten worden versterkt. De afgelopen jaren zijn er diverse initiatieven geïnitieerd rond het ontwikkelen van innovatieve en duurzame manieren om waterkeringen te versterken. Daaruit kwam onder andere naar voren dat een groene kruidenrijke grasbekleding van het dijktalud niet alleen waardevol is voor biodiversiteit, maar ook robuuster is. Een gevarieerde soortensamenstelling (met inheemse kruiden) wortelt dieper en kan beter tegen droge perioden.

Wat doet het project daaraan?

In het project Zoden voor de (Groene) Dijk onderzoekt Hogeschool Van Hall Larenstein of baggerslib geschikt is om groene, sterke en biodiverse dijkbekleding te ontwikkelen. Dat zou een mooie circulaire oplossing zijn. Studenten van de opleiding Land- en Watermanagement gaan (kleinschalige) experimenten doen op Landgoed Larenstein te Velp, veldproeven doen met het slib dat op de berm langs de sloot van het Voedselbos Elderveld (Arnhem Zuid) is gelegd, en gaan proeven doen samen met opdrachtgever Waterschap Brabantse Delta.

Wat levert het project op?

  • inzicht in ontwikkel- en beheermogelijkheden voor een kruiden-/soortenrijke (biodiverse) bekleding die goed bestand is tegen zowel veel vocht (nabij de kust zilte invloed) als droogte (klimaatadaptatie).
  • Inzicht in de potentie van sediment/baggerslib, zand en dood organisch materiaal en zaden voor de ontwikkeling van kruiden‑/soortenrijke zoden (circulair gebruik van lokaal materiaal, duurzaamheid).

Het project sluit aan bij andere proeven en afstudeerprojecten rond groene duurzame dijkversterking binnen het HVHL lectoraat NBRM zoals de proef met de transplantatie van biodiverse graszoden (zie afbeelding).

Zie ook het artikel van den Hoven et al. (2024) https://doi.org/10.1111/jfr3.12968 over proeven met graszoden op de dijk langs de Hedwige-Prosperpolder.

Lector: Jantsje van Loon-Steensma
Docent-onderzoekers: Bram van Leeuwen, Erwin Roeterd, Ruben Baars, Dan Assendorp, Sylvia de Jager
Looptijd project: 1 januari 2024 – 31 december 2026
Projectpartners: Waterschap Brabantse Delta, Tuinteam HVHL-Velp, Wageningen UR, Stichting Voedselbos Elderveld
SDG’s: 13, 15