Wijkgroenagenda Klarendal

Wat is er aan de hand?

Dit project wordt uitgevoerd in het OmgevingsLAB.

De gemeente Arnhem staat voor veel toekomstige uitdagingen en heeft deze vertaald naar ambities. Deze ambities staan beschreven in beleidsdocumenten zoals de Groenvisie 2017-2035, De Klimaatadaptatiestrategie, de Biodiversiteitsagenda en Het Bomenplan. Deze beleidsdocumenten zijn geschreven voor de stad als geheel. De gemeente wil deze ambities vertalen naar oplossingen en maatregelen per wijk.

Wat doet het project daaraan?

In tien Arnhemse wijken wordt een wijkgroenagenda opgesteld in volledige samenspraak met de bewoners. Studenten van Management van de Leefomgeving gaan de wijkgroenagenda voor de Arnhemse wijk Klarendal schrijven.

In deze agenda is het allerbelangrijkste uitgangspunt dat de bewoners zelf een steentje bijdragen aan de acties en ideeën op het gebied van groen. Het is de taak van de gemeente Arnhem om bewonersinitiatieven (op het gebied van o.a. groen) te begeleiden. Hiervoor dient de gemeente een faciliterende rol aan te nemen waarbij aandachtig wordt geluisterd en verbindend wordt gecommuniceerd met de bewoners van de wijk. De gemeente moet de bewoners enthousiasmeren om een bijdrage te leveren.

Wat levert het project op?

Een rapportage met de kansen en knelpunten van het groen in de wijk en de wijze waarop bewoners hier een grote bijdrage aan kunnen leveren. De participatieve benadering die wordt toegepast bij de totstandkoming van het beleidsdocument past helemaal in de geest van de Omgevingswet.

Op korte termijn is het moeilijk de hele wijk te veranderen, maar er kan zeker een eerste stap worden gezet. De studenten ontwerpen en bewaken het proces. Deze procesaanpak kan hergebruikt worden bij andere wijkgroenagenda’s van Arnhemse wijken. In onderstaande figuur wordt het proces gevisualiseerd. Het project heeft een looptijd van vijf maanden.

 

Studenten:                                                      Johnny Vos en Saul Michielsen
Opdrachtgever en projectpartners:          Anne luijten (gemeente Arnhem), Arnhem Zoemt,
                                                                          Arnhem Klimaat bestendig
Contactpersoon vanuit OmgevingsLAB:  Frans van den Goorbergh

Trefwoorden: