Wandelgewoontes en het landschap

Wat is er aan de hand?

Het begrijpen van de landschapsvoorkeuren van natuurrecreanten is cruciaal voor het effectief beheren van multifunctionele natuurgebieden. Het natuurbeheer in West-Europese landen vereist namelijk het behouden van een evenwicht tussen natuurbescherming, (hout)productie en de behoeftes van natuurrecreanten. Maar, recreatieve activiteiten kunnen zowel een positieve als negatieve invloed hebben op de ecologische en financiële waarde van natuurgebieden. Daarnaast is de kwaliteit van recreatieve ervaringen afhankelijk van de eigenschappen van die natuurgebieden. Het verkrijgen van een diepgaand inzicht in het gedrag en de voorkeuren van recreanten zou daarom ten goede kunnen komen aan het behoud van natuur.
 

Wat doet het project daaraan?

Momenteel worden er in de wetenschap en praktijk meerdere benaderingen gebruikt om inzicht te krijgen in de landschapsvoorkeuren van mensen. Die benaderingen bieden een schat aan inzicht: mensen hebben algemene voorkeuren voor bijvoorbeeld landschappen met water, natuurlijkheid en openheid. Daarnaast blijken behoeftes ook afhankelijk van het specifieke motief waarmee recreanten natuurgebieden bezoeken. Deze benaderingen hebben echter ook hun (conceptuele) beperkingen. Er is daarom een onaangeroerd potentieel om landschapsvoorkeuren van verschillende recreanten nog nauwkeuriger te verklaren. Dit project boort dit potentieel aan door een aanvullend perspectief te gebruiken: die van recreatiepraktijken. ‘Recreatiepraktijken’ zijn aangeleerde gewoontes die in een bepaalde culturele en fysieke context ontstaan. Dit betekent dat men recreëert op de manier waarop dat ‘normaal voelt’ op die plek. Deze benadering kan daarmee een aanvullend puzzelstukje vormen om inzicht te krijgen in landschapsvoorkeuren.


Wat levert het project op?

Het project levert diepgaand inzicht op in hoe het gedrag van wandelrecreanten is verweven met het landschap van de Veluwezoom. Daarnaast wordt er een ‘tool’ ontwikkeld die natuurorganisaties helpt om de voorkeuren van recreanten nauwkeurig te meten. Die inzichten kunnen een belangrijke rol spelen in de optimalisatie van natuurgebieden om daarmee de balans tussen natuurbescherming, productie en recreatie te kunnen bewaren.

Naam onderzoeker:          José Meijer
Contact via:                        [email protected]
Looptijd project:                2020 – 2026
Betrokken opleiding:        Bos- en Natuurbeheer
Betrokken studenten:      Projectgroepen specialisatie Mens & Natuur,                                             Afstudeerders Bos- en Natuurbeheer

Dit promotieonderzoek is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en wordt uitgevoerd onder begeleiding van de leerstoelgroep  Culturele Geografie aan Wageningen University & Research.