Op weg naar veerkrachtige gemeenschappen

actieleren met de SDG’s als kompas

Op weg naar veerkrachtige gemeenschappen is een onderzoeksproject van het lectoraat Gebiedsgerichte transities naar kringlooplandbouw.

Wat is er aan de hand?

De hogeschool streeft ernaar om de meest duurzame hogeschool van Nederland te blijven, maar hoe ‘duurzaamheid’ het beste in de praktijk kan worden gebracht is nog niet duidelijk. Studenten, docenten, onderzoekers en de interdisciplinaire stakeholders waarmee de hogeschool in contact staat hebben volkomen verschillende referentiekaders, belangen en wereldbeelden. Dit onderzoek is gericht op de aanpak van deze kwestie door de SDG’s te gebruiken als kompas en dialooginstrument, gestuurd door de hoofdonderzoeksvraag: Als duurzaamheid centraal staat in het praktijkgericht onderzoek en onderwijs van Hogeschool Van Hall Larenstein, wat voor samenwerking, leeromgevingen, procesbewaking, innovaties en competenties zijn er dan nodig om tot duurzame verandering te komen?

Wat doet het project daaraan?

Er zijn SDG-workshops, verkennende bezoeken aan Living Labs in India, Indonesië en Nederland en een serie interactieve workshops met ongeveer 20-30 lectoren en docenten van HVHL georganiseerd om de ontwerpprincipes voor Living Labs (Witteveen et al, 2016) gezamenlijk te beoordelen en te vergelijken met recente literatuur en de praktijk. Als resultaat hiervan wordt een verschuiving in de conceptualisering van Living Labs voorgesteld: van co-creatie van kennis en verspreiding van technische en sectorale innovaties onder gebruikers die bijdragen aan duurzaamheid, naar het combineren van toegepast onderzoek met gezamenlijk leren én actie om sociaal-ecologische transities te bewerkstelligen. Dat laatste beschouwt Living Labs als bevorderlijke leeromgevingen waarin toegepast onderzoek wordt gekoppeld aan onderwijs. Een omgeving waarin onderzoekers (toegepast onderzoek) samen met studenten, docenten (onderwijs) en een breed scala aan stakeholders (realtime settings) leren, actie ondernemen en hun SDG-competenties ontwikkelen voor het aanpassen en veranderen van governancepraktijken die nodig zijn om transities tot stand te brengen.

Wat levert het project op?

  • Een stapsgewijze methodologie om de SDG’s te gebruiken als kompas voor het monitoren van onderzoeksresultaten, en om blinde vlekken op te sporen; specifiek gendergelijkheid (SDG 5), ongelijkheid verminderen (SDG 10) en vrede, justitie en sterke publieke diensten (SDG 16) hebben meer aandacht nodig in het onderzoek van VHL.
  • Ontwerpprincipes voor Living Labs en hoe die in de praktijk te brengen.
  • Inzichten in de wijze waarop het ‘transitiedenken’ kan worden geïntegreerd in onderzoek en onderwijs.
  • Inzicht in wat de SDG-competenties inhouden voor studenten, docenten en onderzoekers.
  • Routekaart voor de integratie van de SDG’s in het onderwijs door Living Labs te beschouwen als op duurzaamheid gerichte leeromgevingen, waarmee de band tussen onderwijs en onderzoek wordt versterkt.

Lector/onderzoeker: Rik Eweg / Annelies Heijmans
Looptijd: maart 2019 - juni 2021
Projectpartners: verschillende lectoraten en docenten uit diverse VHL-studieprogramma’s