Biocas

Biocas is een onderzoeksproject van het lectoraat Milieu-impact van circulaire agro- en foodketens.

Wat is de situatie?

Het Noordzeegebied is een van de meest welvarende delen van de Europese Unie, maar economische activiteit en groei komen vooral voor in stedelijke gebieden. Landelijke gebieden in deze regio ervaren een aanhoudende bevolkingsafname. Jonge hoogopgeleide inwoners migreren vanwege een gebrek aan banen en ondernemerskansen. Dit leidt tot een negatieve economische groei in een groot aantal plattelandsgebieden. Op het platteland is echter veel agrarische expertise, zijn er overvloedige (overtollige) hoeveelheden biomassa van veel verschillende bronnen, en is er land en ruimte beschikbaar om slimme specialisaties van biobased producten te ontwikkelen. Dit zou kansen kunnen bieden om de negatieve economische groei in deze regio te doorbreken.

Wat doet het project eraan?

Het BIOCAS-project wil de ontwikkeling van een regionale circulaire bio-economie opstarten en de plattelandsgebieden omvormen tot slimme gespecialiseerde regio’s voor de geïntegreerde en lokale valorisatie van biomassa, op basis van cascade-principes. Biomass Cascading Alliances (BCA’s) omvatten alle spelers die betrokken zijn bij de waardeketen van biomassa (Grondstof > Verwerking > Product + Afvalstromen/ Grondstof), waardoor biomassa duurzamer kan worden omgezet. De BCA’s worden gerealiseerd middels een ‘triple helix’ samenwerking van wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Dit zet de ontwikkeling in de gang van een sterke regionale circulaire economie in de landelijke gebieden van de Noordzeeregio.

Wat levert het project op?

Nieuwe biocascade-technologieën, een overzicht van de milieu- en economische impact van cascadeketens voor biomassa en voorlopige opgebouwde allianties.

Associate lector: Jerke de Vries, Milieuimpact van Circulaire Agro- en Food Ketens
Looptijd: 2017 - 2021
Projectpartners: Provincie Fryslân, Hanzehogeschool, Limm Recycling, Rinagro, NHL Stenden hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), Agrovi, CELF, Aarhus Universiteit, Business Lolland-Falster, Guldsborgund Municipality, University of Southern Denmark, World Perfect, Oldenburg University, Landkreis Heidekreis, 3N Centre of Experts, Leuven University and Gent University

Partners

Funding

Contact

Wil je meer weten over het project BIOCAS? Neem contact op met [email protected] of kijk http://northsearegion.eu/biocas/