Lectoraten

Samen met partners uit het werkveld dragen lectoraten met onderzoek en kennisvalorisatie bij aan innovatieve en duurzame ontwikkelingen. De focus ligt hierbij op circulaire landbouw, water, gezond voedsel & gezonde voeding, bodem, groene leefomgeving en biodiversiteit. Vanuit de verschillende lectoraten zijn deze thema’s uitgewerkt in onderzoekslijnen.

Onder begeleiding van lectoren worden onderzoeksvragen uit het werkveld beantwoord. Met zo’n 20 lectoraten hebben wij focus en massa om vanuit verschillende disciplines de juiste kennis te leveren voor praktijkgerichte duurzame innovaties op het gebied van behoud en duurzaam gebruik van land en water, biodiversiteit, voedselzekerheid en de overgang naar een biobased en naar een circulaire economie.

Circulaire landbouw

Water

Gezond voedsel & Gezonde voeding

Bodem

Groene leefomgeving

Biodiversiteit

Transitieprocessen duurzame toekomst

Trefwoorden: