Lectoraten

Samen met partners uit het werkveld dragen lectoraten met onderzoek en kennisvalorisatie bij aan innovatieve en duurzame ontwikkelingen. De focus ligt hierbij op agro & voeding, dier, green business, klimaat & omgeving, laboratory sciences en water & natuur. Vanuit de verschillende lectoraten zijn deze thema’s uitgewerkt in onderzoekslijnen.

Onder begeleiding van lectoren worden onderzoeksvragen uit het werkveld beantwoord. Met zo’n 20 lectoraten hebben wij focus en massa om vanuit verschillende disciplines de juiste kennis te leveren voor praktijkgerichte duurzame innovaties op het gebied van behoud en duurzaam gebruik van land en water, biodiversiteit, voedselzekerheid en de overgang naar een biobased en naar een circulaire economie.

Agro & voeding

Dier

Green Business

  • Binnenkort meer informatie

Klimaat & omgeving

Laboratory Sciences

  • Binnenkort meer informatie.

Water & natuur

Trefwoorden: