Marine Management and Conservation

De onderzoeksgroep Marine Management and Conservation (MMC) verbindt de opleiding Kust- en Zeemanagement met praktijkvragen van het werkveld middels toekomst- en praktijkgerichte onderzoeksprojecten en opdrachten: studenten en onderzoekers werken mee aan het oplossen van vraagstukken in de praktijk voor en in samenwerking met stakeholders. De ontwikkelde kennis over het menselijk gebruik van het mariene milieu wordt daarnaast rechtstreeks ingebouwd in de curricula van opleidingen.

Marine Management and Conservation heeft de volgende drie aandachtsgebieden:

 1. Beheer van koraalriffen
 2. Beheer van het Waddengebied en de Noordzee
 3. Vismigratie en Waddenzee

1. Beheer van koraalriffen

Binnen het thema ‘reef restoration’ wordt gewerkt aan nieuwe toepassingen die rifherstel kunnen bespoedigen of verdere achteruitgang kunnen beperken. Hiervoor wordt er:

 • Kennis ontwikkeld over het functioneren van het koraalrif- of schelpdierrif ecosysteem
 • Kennis ontwikkeld over het effect van bedreigingen op en kansen voor dit functioneren
 • Toepassingen ontwikkeld die bedreigingen kunnen tegengaan of kansen kunnen faciliteren
 • Toepassingen getest en verbeterd.

De specialisatie van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) op dit gebied ligt vooral op het inzetten van artificiële riffen en het terugbrengen van sleutelsoorten op het koraalrif.

De volgende projecten vallen onder het thema ‘reef restoration’:

Wilt u meer weten over deze projecten, neem dan contact op met Alwin Hylkema ([email protected]).

2. Beheer van het Waddengebied en de Noordzee

Duurzaam gebruik en beheer van de Noordzee en het Waddengebied staan centraal in dit thema. We gebruiken de Noordzee en de Waddenzee als studiegebieden en richten ons met name op het aspect governance. Governance slaat op het proces van besluitvorming en het proces van hoe besluiten -al dan niet- worden geïmplementeerd.

Wilt u meer weten over (de projecten van) dit thema, neem dan contact op met David Goldsborough via [email protected].

3. Vismigratie en Waddenzee

Binnen het thema ‘’Waddenzee en Vismigratie’’ wordt gewerkt aan nieuwe kennis aangaande de interactie tussen de Waddenzee en het achterland en de mens. We focussen daarbij met name op visecologie en vismigratie. Hoe kunnen we de randen van het Wad verzachten? Hoe kunnen we de relatie tussen de Waddenzee en het achterland herstellen en zo herstel van vispopulaties bewerkstelligen? We kijken Wadden breed naar vis en vanuit de vis naar Wadden brede belangen. Hiervoor wordt er:

 • Kennis ontwikkeld over het functioneren van vispassages
 • Kennis ontwikkeld over vismigratie en coastal habitats
 • Kennis ontwikkeld over het effect van klimaatverandering en kansen voor dit functioneren
 • Beheer- en managementperspectieven alsmede oplossingen ontwikkeld die helpen in de verdere verbetering van de Waddenzee en haar omgeving.

De specialisatie van VHL op dit gebied ligt vooral op het bepalen van vismigratie en de effectiviteit van vispassages.

De volgende projecten vallen onder het thema ‘’Waddenzee en Vismigratie’':

 • Vissen voor Verbinding
 • Sud Ie Innovatieve Vismonitoring
 • Impuls voor Diadrome Vissen

Wilt u meer weten over (de projecten van) dit thema, neem dan contact op met Jeroen Huisman ([email protected]).

Contactpersoon onderzoeksgroep: [email protected]