Diadema

Diadema is een onderzoeksproject van het lectoraat Marine management and conservation.

Het RAAK PRO Diadema project heeft als doel de herbivore zee-egel Diadema antillarum te herstellen op de koraalriffen rondom Saba en St. Eustatius. Diadema waren de belangrijkste herbivoor op de Caribische koraalriffen, totdat, in 1983, meer dan 95% van de zee-egels gedood werd door een onbekende ziekte. Zonder de begrazing van de zee-egels werden algen de dominante groep op het koraalrif. De algen kunnen volwassen koraal overwoekeren en verhinderen jonge koralen zich te vestigen, hierdoor werd het rif bedekt met algen, in plaats van met koraal. Tegenwoordig, meer dan 35 jaar na de massale sterfte, zijn de zee-egels nog steeds niet hersteld. Ze zijn soms in hoge dichtheden aanwezig in ondiep water, zoals havens, maar ze worden zelden gezien op het diepere rif.

Koraalriffen hebben wereldwijd te maken met veel bedreigingen waar lokaal maar weinig invloed op is, zoals opwarming van de aarde en verzuring van de oceanen. Daarom is het extra belangrijk om zoveel mogelijk lokale bedreigingen weg te nemen. Het herstellen van de zee-egel populaties zal ervoor zorgen dat de algen verdwijnen en dat het rif beter om kan gaan met de andere bedreigingen. Om dit te bereiken werken Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), STENAPA, Saba Conservation Foundation, Wageningen Marine Research, Wageningen University, Caribbean Netherlands Science Institute, University of Applied Sciences HZ, ISER Caribe, Wortel Product Design en Golden Rock Dive Center samen in het nieuwe RAAK PRO Diadema project. Het vierjarige project wordt deels gefinancierd door SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO) en is gestart in september 2019.

Er zijn sterke aanwijzingen dat beperkte vestiging van zee-egellarven en predatie op juveniele zee-egels belangrijke oorzaken zijn voor het achterblijvende herstel. Dit project heeft daarom als doel om interventies te ontwikkelen die de vestiging en overleving van zee-egels in de eerste levensfases optimaliseren. Om dit te bereiken wordt onderzocht hoe biochemische signalen en verschillende soorten structuren ingezet kunnen worden om de vestiging van zee-egellarven te stimuleren. Daarnaast wordt onderzocht wat de belangrijkste predatoren van zee-egels zijn, hoe belangrijk deze zijn en hoe extra schuilplaatsen geboden kunnen worden om de overleving van juveniele zee-egels te maximaliseren. Uiteindelijk worden de best-werkende interventies gecombineerd tot een eindproduct, een “Diadema booster”, dat herstel van de zee-egelpopulaties mogelijk maakt. Hiermee wordt beoogd een kettingreactie in gang te zetten: macro-algen worden intensiever begraasd, er groeit meer koraal, wat uiteindelijke weer leidt tot een geschikter habitat met meer schuilplaatsen voor de zee-egels. Op die manier krijgt het koraalrif rondom Saba en St. Eustatius, maar ook op andere plekken in het Caribisch gebied, kans om te herstellen.

In het Diadema project zijn veel stage- en afstudeerplaatsen voor BSc en MSc studenten. Een duikbrevet en 30 gelogde duiken of ervaring met het houden of kweken van mariene organismen, bijvoorbeeld in een zeewater aquarium, is een pré. Neem voor meer informatie contact op met projectleider Alwin Hylkema ([email protected]).

Aqua cultuur magazine Download(pdf - 1,6MB)
Juveniele Diadema zee-egel
Juveniele Diadema zee-egel, de vierkantjes op de achtergrond zijn 1x1 mm groot