Vind jouw studie

  • Onderzoek of we in Nederland droge voeten kunnen houden door lucht in dijken te blazen.

  • Driemaal daags Vitamine Sea: onderzoek hoe de natuur je gezondheid beïnvloedt.

  • Zet drones in om waterkwaliteit te onderzoeken.

  • Onderzoek hoe we de footprint van voedsel kunnen verkleinen.

  • Ontwikkel een auto die op gras kan rijden.