Collegegeld bachelor 2023-2024

Wettelijk tarief

Europese (EER) studenten, die nog niet eerder een Nederlands (bachelor)diploma in het Hoger Onderwijs hebben behaald betalen het wettelijke collegegeld voor een bachelor- of Ad-opleiding. Voor het studiejaar 2023-2024 is het wettelijk collegegeld tarief vastgesteld op € 2.314,- euro voor zowel voltijd- als deeltijdopleidingen.

Vanaf 2018-2019 geldt een halvering van het wettelijk collegegeld voor studenten die voor het eerst beginnen aan een bacheloropleiding of associate degree aan hogescholen en universiteiten. Meer informatie vind je op de website van de rijksoverheid. Voor het studiejaar 2023-2024 is het verlaagd wettelijk tarief vastgesteld op €1.157,- euro.

Instellingstarief

Als je niet voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde of als je na het behalen van een bachelor-diploma aan een tweede bachelor begint betaal je het instellingstarief. Het instellingstarief is verschillend voor voltijd- en deeltijd-opleidingen: het voltijd bachelor-instellingstarief is € 8.900,- en het deeltijd-bachelor-instellingstarief is € 4.855,-. Voor de bachelor opleidingen International Agribusiness and Trade en International Business geldt het lage instellingstarief van € 7.900,-. Voor de voltijd master Innovations in Food and Dairy Chains geldt het lage instellingstarief van € 9.200,-. Deze tarieven gelden voor het studiejaar 2032-2024.

Voorwaarde 1: nationaliteit

Het wettelijk tarief geldt alleen indien je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde: dit houdt in dat je de nationaliteit bezit van een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (EER) of de Surinaamse of Zwitserse nationaliteit. Je valt ook onder de nationaliteitsvereiste als je een familielid bent van in Nederland wonende EU-burgers die niet de EER-nationaliteit hebben of als je een verblijfsvergunning bezit op basis waarvan je in aanmerking komt voor studiefinanciering, bijvoorbeeld met de vluchtelingenstatus. Indien je niet aan deze voorwaarde voldoet geldt het (kostendekkend) instellingstarief.
Meer informatie over aanmelden voor studenten buiten de EER.

Voorwaarde 2: nog geen bachelordiploma behaald

Studenten die na 31 augustus 1991 al een Nederlands Hoger Onderwijs diploma hebben behaald, moeten voor een tweede opleiding het kostendekkend instellingstarief betalen omdat de Rijksoverheid de instelling daarvoor niet bekostigt.

 

Jaar 2023-2024

Verlaagd wettelijk tarief: voltijd, deeltijd (Ad, Ba) **

€ 1.157

Wettelijk tarief

€ 2.314

Instellingstarief Ad en bachelor, voltijd

€  8.900

Instellingstarief laag voor: International Agribusiness and Trade (Bedrijfskunde en Agribusiness en International Business in Food and Flowers) €  7.900

Instellingstarief Ad en bachelor, deeltijd

€  4.855

Instellingstarief master, voltijd

€ 13.750

Instellingstarief laag voor master, voltijd: Innovations in Dairy and Food Chains € 9.200

Instellingstarief master, deeltijd

€ 7.200


**Vanaf het moment van inschrijven is er 12 maanden achter elkaar recht op halvering. Indien de student binnen deze 12 maanden verandert van opleiding heeft dit geen invloed op het recht van halvering. Het recht op halvering kan niet worden uitgesteld of gepauzeerd. Het verlaagd wettelijk tarief geldt alleen als er voor het eerst voor een bacheloropleiding of associate degree in het Hoger Onderwijs wordt ingeschreven. Bij een masteropleiding geldt geen collegegeldverlaging.