Collegegeld bachelor 2024-2025

Wettelijk tarief

Europese (EER) studenten, die nog niet eerder een Nederlands (bachelor)diploma in het Hoger Onderwijs hebben behaald betalen het wettelijke collegegeld voor een bachelor- of Ad-opleiding. Voor het studiejaar 2024-2025 is het wettelijk collegegeld tarief vastgesteld op € 2.530,- voor zowel voltijd- als deeltijdopleidingen.

Stopzetten verlaagd wettelijk collegegeld vanaf studiejaar 2024-2025

Het kabinet heeft besloten de halvering van het collegegeld stop te zetten vanaf studiejaar 2024-2025. Dit is per 1 september 2024. Alle eerstejaarsstudenten betalen vanaf studiejaar 2024–2025 het volledige collegegeldtarief dat op hen van toepassing is. Dit geldt voor: 
•    studenten die met ingang van 1 september 2024 voor een opleiding zijn ingeschreven; 
•    studenten die vóór 1 september 2024 voor een opleiding zijn ingeschreven (bijvoorbeeld de februari-instroom).

Vanaf studiejaar 2025-2026 (per 1 september 2025) heeft niemand meer recht op het verlaagd wettelijk collegegeld. Meer informatie vind je op de website van de rijksoverheid.

Instellingstarief

Als je niet voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde of als je na het behalen van een bachelor-diploma aan een tweede bachelor begint betaal je het instellingstarief. Het instellingstarief is verschillend voor voltijd- en deeltijd-opleidingen: het voltijd bachelor-instellingstarief is € 9.345,- en het deeltijd-bachelor-instellingstarief is € 5.300,-. Voor de bachelor opleidingen International Agribusiness and Trade geldt het lage instellingstarief van € 8.295,-. Voor de voltijd master Innovations in Dairy and Food Chains geldt het lage instellingstarief van €9.475,-. Deze tarieven gelden voor het studiejaar 2024-2025.

Voorwaarde 1: nationaliteit

Het wettelijk tarief geldt alleen indien je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde: dit houdt in dat je de nationaliteit bezit van een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (EER) of de Surinaamse of Zwitserse nationaliteit. Je valt ook onder de nationaliteitsvereiste als je een familielid bent van in Nederland wonende EU-burgers die niet de EER-nationaliteit hebben of als je een verblijfsvergunning bezit op basis waarvan je in aanmerking komt voor studiefinanciering, bijvoorbeeld met de vluchtelingenstatus. Indien je niet aan deze voorwaarde voldoet geldt het (kostendekkend) instellingstarief.
Meer informatie over aanmelden voor studenten buiten de EER.

Voorwaarde 2: nog geen bachelordiploma behaald

Studenten die na 31 augustus 1991 al een Nederlands Hoger Onderwijs diploma hebben behaald, moeten voor een tweede opleiding het kostendekkend instellingstarief betalen omdat de Rijksoverheid de instelling daarvoor niet bekostigt.

 

Jaar 2024-2025

Wettelijk tarief

€ 2.530

Instellingstarief Ad en bachelor, voltijd

€  9.345

Instellingstarief laag voor: International Agribusiness and Trade (Bedrijfskunde en Agribusiness en International Business in Food and Flowers) €  8.295

Instellingstarief Ad en bachelor, deeltijd

€  5.300

Instellingstarief master, voltijd

€ 13.750

Instellingstarief laag voor master, voltijd: Innovations in Dairy and Food Chains € 9.475

Instellingstarief master, deeltijd

€ 7.870