Hbo-monitor: afgestudeerden HVHL kijken tevreden terug op opleiding

08-04-2024

Afgestudeerden van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) zijn vaker tevreden over hun studie dan het landelijk gemiddelde van hbo-afgestudeerden. Een groot deel van de alumni zou dezelfde studie bij HVHL opnieuw kiezen én de studie aanbevelen aan anderen. Ook zijn HVHL’ers positief over hun voorbereiding op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit cijfers van de Hbo-monitor 2023.

De Hbo-monitor bevraagt afgestudeerden over hun intrede op de arbeidsmarkt en over hoe ze terugkijken op hun opleiding. Het oordeel van 76% afgestudeerden die tevreden zijn over hun studie in het algemeen (versus 64% landelijk) is voor Collegevoorzitter Jan van Iersel een mooie bevestiging van de inspanningen van alle collega’s van de hogeschool: “De hogeschool staat bekend om de passie en bevlogenheid waarmee docenten hun vakkennis overbrengen. Daarnaast vinden we studentenwelzijn erg belangrijk. Dat uit dit onderzoek blijkt dat studenten na hun studie bovengemiddeld tevreden zijn, vind ik een waardevolle bevestiging van het werk dat alle collega’s hiervoor verrichten.”

Positief terugkijken op de opleiding

Op acht aspecten scoren HVHL-alumni significant hoger dan hbo’ers landelijk, onder meer op alle aspecten van de onderdelen ‘studietevredenheid’ en ‘tevredenheid bij opleidingsaspecten’. Zo zou 78% de eigen opleiding aanraden aan familie of vrienden (vorig jaar 75%), versus 70% landelijk.

HVHL’ers zijn - meer dan vorig jaar en meer dan het landelijk gemiddelde - tevreden over de inhoud van de opleiding en over de docenten. Ook de inbedding van praktijkgericht onderzoek wordt meer dan landelijk gewaardeerd, al is het HVHL-cijfer wat gedaald ten opzicht van vorig jaar.

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

HVHL’ers zijn positiever dan gemiddeld over hun voorbereiding op de arbeidsmarkt. Zo geeft 77% van de HVHL-alumni aan dat ‘de opleiding een goede basis is om competenties verder te ontwikkelen’. Over de carrièremogelijkheden zijn ze met 66% net iets minder positief dan het landelijk gemiddelde (68%).

Hoge respons voor belangrijke kwaliteitsmeter

50% van degenen die in 2021-2022 bij HVHL zijn afgestudeerd, nam anderhalf jaar na hun diplomering deel aan de Hbo-monitor 2023. Dit is opnieuw een aanzienlijk hogere respons dan landelijk (39%). HVHL gebruikt de Hbo-monitor om de tevredenheid van het onderwijs bij recente alumni te meten en om de aansluiting met de arbeidsmarkt te monitoren.