Toegepast onderzoek

Innoveren en verbeteren

Door de koppeling tussen onderwijs, toegepast onderzoek en het werkveld kunnen onderzoeksresultaten worden gebruikt in het onderwijs en zijn studenten in staat om competenties die voldoen aan de eisen van het werkveld te verwerven. Toegepast onderzoek, zoals uitgevoerd door lectoren, onderzoekers, docenten en studenten van Van Hall Larenstein, is altijd gericht op verbetering van de beroepspraktijk. De resultaten van het onderzoek moeten van toepassing zijn voor bedrijven en professionals in de publieke sector. 

Goede relatie

Een goede relatie met bedrijven en instellingen in en buiten de regio wordt gerealiseerd door middel van innovatieve oplossingen voor praktische vragen en het beschikbaar stellen van hoog opgeleide professionals. Bovendien dragen lectoraten bij aan de innovatie van het curriculum. Kennisvalorisatie wordt bereikt door een samenspel van theorie en praktijk, die leidt naar innovatie en ontwikkeling van kennis. 

Kenmerken

De aard van toegepast onderzoek bij Van Hall Larenstein wordt gekenmerkt door: 

  • relevantie voor de impact op de beroepspraktijk
  • wetenschappelijke waarde en bijdrage aan de algemene kennis voor het welzijn van de samenleving en de beroepspraktijk;
  • onderwijs-gerelateerd;
  • ​een internationale oriëntatie.
     

Lectoraten

Van Hall Larenstein brengt de lectoraten onder in twee verschillende Applied Research Centres (ARC's). Te weten: Delta Areas and Resources en Food and Dairy. 1
Het onderzoek aan onze hogeschool draagt ​​bij aan een duurzamere wereld. Met deze focussing willen we relaties opbouwen met 'preferred partners' die eenzelfde duurzame ambitie hebben. Mocht je in contact willen komen met een lector of onderzoeker, neem dan contact op met de lectoraten, of mail ons via mkb-loket@HVHL.nl

1Let op: het Applied Research Centres Animals and Business is komen te vervallen. De lectoraten Bijengezondheid, Weidevogels en Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn vallen nu binnen het domein Delta Areas and Resources. De lectoraten Duurzame Agribusiness in Metropolitane gebieden en Milieu-Impact van Circulaire Agro-Foodketens vallen binnen het domein Food and Dairy.