Praktijkgericht onderzoek

Innoveren en verbeteren

Van Hall Larenstein is een duurzame University of Applied Sciences waar hoogwaardig kwalitatief hoogwaardig praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd. Dit onderzoek, uitgevoerd door lectoren, onderzoekers, docenten en studenten, is altijd gericht op verbetering van de beroepspraktijk. Het onderzoek levert praktijkgerichte, innovatieve oplossingen voor vraagstukken uit het (internationale) bedrijfsleven en de maatschappij die bijdragen aan een duurzamere wereld.

Door de koppeling tussen onderwijs, praktijkgericht onderzoek en het werkveld kunnen onderzoeksresultaten worden gebruikt in het onderwijs en zijn studenten in staat om competenties te verwerven die voldoen aan de eisen van het werkveld. Daarmee draagt het onderzoek direct bij aan de missie van onze hogeschool: professionals opleiden die bijdragen aan een duurzame en betere wereld.

Onderzoekslijnen

Samen met partners uit het werkveld wordt met onderzoek en kennisvalorisatie een bijdrage geleverd aan innovatieve en duurzame ontwikkelingen. De focus ligt hierbij op:

Vanuit de verschillende lectoraten zijn deze thema’s uitgewerkt in onderzoekslijnen. Thema’s die de uitdagingen raken die onderdeel zijn van dé internationale duurzaamheidsagenda voor 2030: de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Praktijkgericht onderzoek in beeld

In het boekje ‘Praktijkgericht onderzoek Van Hall Larenstein’  vindt u diverse aansprekende en illustratieve voorbeelden van afgesloten en lopende projecten uit binnen- en buitenland die gekoppeld zijn aan de SDG’s.

Praktijkgericht onderzoek Van Hall Larenstein Download(pdf - 3,8MB)