Green business

De agro-food sector is aan het vergroenen. HVHL werkt als meest duurzame hogeschool van Nederland mee om via Green Business impact te bereiken in verduurzaming van het landelijk gebied en de manier waarop we ons voedsel produceren en verwerken. Green business is een overkoepelend thema en heeft vele aanknopingspunten met lectoraten via bodem, water, gewas, bedrijf, voedselverwerking, landschap en mens en maatschappij. Voorbeelden van thema’s zijn de transitie van dierlijk naar plantaardig eiwit, verwerking van mest ten bate van een betere circulariteit, minder uitstoot van emissies, biobased economie en een betere biodiversiteit. Maar in Green Business gaat het ook om organisatorische vraagstukken uit de maatschappij waarin de mens centraal staat, en om partnerschappen om samen transities vorm te geven.