Samenwerken met elkaar

Voortdurende zoektocht naar duurzame relaties

Van Hall Larenstein is de ideale samenwerkingspartner voor bedrijven en non-profit organisaties die op zoek zijn naar kennis op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Dankzij intensieve samenwerkingen met het werkveld is kennisuitwisseling een belangrijke pijler geworden binnen ons onderwijssysteem. Van Hall Larenstein participeert mede met haar Applied Research Centres (onderzoeksgroepen) en de daaraan verbonden lectoraten actief in deze overdracht van kennis en netwerken. Onze ondernemende hogeschool als partner voor het bedrijfsleven, ngo's en overheidsinstanties.

Onze oriĆ«ntatie op de Van Hall Larenstein-thema's: duurzaamheid, groene leefomgeving, dier, voedsel, water, bodem, milieu, chemie, techniek en innovatie biedt volop kansen. Daarnaast biedt Van Hall Larenstein een uitgebreid aanbod aan cursussen en trainingen voor professionals uit het vakgebied, waardoor er continu mogelijkheden zijn om in korte tijd nieuwe kennis te vergaren.