Green Entrepreneurship Centre

Ondernemen, leren en doen!

Onze missie is duurzaam ondernemerschap van onze studenten en alumni bevorderen en ondersteunen. Studenten, alumni én bedrijfsleven bieden we daartoe een inspirerend kenniscentrum met vele mogelijkheden om zich te bekwamen en ambities te realiseren.

Het Green Entrepreneurship Centre (GEC) is een kenniscentrum binnen Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) dat ondernemende studenten, alumni en (toekomstige) ondernemers schoolt en begeleidt. Het GEC ondersteunt start-ups en projecten gericht op duurzaam en innovatief ondernemen. Het GEC is er voor alle studenten en alumni, ongeacht de opleiding die je bij HVHL hebt gevolgd. Het centrum werkt vanuit een uitgebreid netwerk waarin faciliteiten, begeleiding en kansen geboden worden.

Duurzaam ondernemerschap

Het Green Entrepreneurship Centre zet zich in voor duurzaam ondernemerschap en richt zich in het bijzonder op start-ups van studenten.

Wij leveren als kenniscentrum van HVHL een bijdrage aan het realiseren van de ondernemersambities van onze studenten en alumni. We doen dit met het oog op een groene economie waarin termen als circulaire economie, klimaatdoelstellingen, internationalisering, innovatie en samenwerken vanzelfsprekend zijn geworden. We stimuleren ondernemende studenten te streven naar een duurzame bedrijfsvoering. De ontwikkeldoelen van de VN, Global Goals, kunnen daarbij een leidraad zijn.

Of je nu een bedrijf wilt beginnen als architect of adviseur, of als je een start-up wilt zijn in de bosbouw, de (internationale) agribusiness of als sociaal ondernemer; kom kennismaken met het Green Entrepreneurship Centre. We kunnen vast iets voor je betekenen!

Voor bedrijven, studenten… en voor jou?

Het centrum biedt vele mogelijkheden voor studenten zoals persoonlijke coaching, ICT-faciliteiten, netwerkbijeenkomsten, microkredieten, ideeënlabs en een minor ‘duurzaam ondernemerschap’. Er zijn ook mogelijkheden voor bestaande ondernemingen, alumni, overheden en consultancybedrijven die een opdracht of vraag hebben op het gebied van duurzaam ondernemerschap.

Het Green Entrepreneurship Centre onderscheidt vier invalshoeken:

 • Internationaal ondernemen
  Internationaal ondernemen richt zich op ondernemen in een internationale omgeving. Je kunt als internationaal ondernemer te maken krijgen met een internationale markt, import en export, de start van een onderneming in het buitenland, de opening van een verkoopkantoor in een ander land, internationale ketensamenwerking en internationale consultancy.
 • Sociaal ondernemerschap
  Bij sociaal ondernemerschap is ondernemerschap niet alleen gericht op inkomsten, maar ook op maatschappelijke betekenis. Het kan gaan om sociale en/of ecologische waardecreatie. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een stichting of coöperatie die duurzame bedrijfsvoering of kleine boeren steunt.
 • Intern ondernemerschap
  Ook binnen een organisatie kun je een eigen project opzetten of je eigen afdeling leiden waarbij ondernemerschap van groot belang is. Het gaat dan om kansen zien om iets op een andere manier te doen en klanten beter te bedienen. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan effectievere productontwikkeling of betere dienstverlening binnen overheid, natuurorganisaties of maatschappelijke organisaties.
 • Projecten op het gebied van circulaire economie
  In de circulaire economie gaat het erom dat je anders naar energie, grondstoffen en productie kijkt. Hoe kun je hergebruik maximaliseren en waardevernietiging minimaliseren? Het gaat dan om opzetten en uitvoeren van projecten waarbij kennis gevraagd wordt van biobased productie, natuurlijke ecosystemen, duurzame energie en het hergebruik van afval.