Stages en afstuderen

Stage lopen is een wezenlijk onderdeel van iedere vervolgstudie. Stage lopen betekent een eerste werkervaring opdoen in de praktijk. Die praktijk kan soms heel anders zijn dan de indruk die de theorie heeft gewekt. Toch voegt stage lopen altijd iets toe. In vrijwel alle gevallen pakken de kennismakingen met de praktijk positief uit en kijken stagiair en bedrijf later met voldoening op de samenwerking terug. De stagiair omdat hij zijn gezichtsveld heeft verbreed en het bedrijf omdat de student in veel gevallen frisse idee├źn heeft ingebracht waar het bedrijf mee verder kan. Het komt veelvuldig voor dat afgestudeerden van Van Hall Larenstein emplooi vinden bij een bedrijf waarbij ze eerder stage hebben gelopen. Het grote voordeel hiervan is dat er reeds onderlinge bekendheid is. Kennis, kunde en persoonlijkheid van de voormalige student kunnen direct ten dienste komen van het bedrijf.

Heeft u een interessante stage of afstudeeropdracht?

Neem contact op met Bureau stage en afstuderen op een van onze locaties.

Bureau stage en afstuderen, Leeuwarden Aanmeldformulier

Stagebureau, Velp

U kunt contact opnemen via emailadres: stages.velp@hvhl.nl