Stages en afstuderen

Stage lopen is een wezenlijk onderdeel van iedere vervolgstudie. Stage lopen betekent een eerste werkervaring opdoen in de praktijk. Die praktijk kan soms heel anders zijn dan de indruk die de theorie heeft gewekt. Toch voegt stage lopen altijd iets toe.

In vrijwel alle gevallen pakken de kennismakingen met de praktijk positief uit en kijken stagiair en bedrijf later met voldoening terug op de samenwerking. De stagiair omdat hij zijn gezichtsveld heeft verbreed en het bedrijf omdat de student in veel gevallen frisse ideeën heeft ingebracht waar het bedrijf verder mee kan.

Het komt veelvuldig voor dat afgestudeerden van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) werk vinden bij een bedrijf waar ze eerder stage hebben gelopen. Het grote voordeel hiervan is dat er reeds onderlinge bekendheid is. Kennis, kunde en persoonlijkheid van de voormalige student kunnen direct ten dienste komen van het bedrijf.

Heeft u een interessante stage- of afstudeeropdracht?

In onderstaand registratieformulier kunt u aangeven wat voor stage het betreft, voor welke opleiding(en) deze geschikt is/zijn en in welke periode u een stagiar zoekt.

Bureau stage en afstudeeronderzoek Aanmeldformulier

Heeft u nog vragen?

Vanzelfsprekend kunt u ook contact met ons opnemen via email. Bureau stage en afstudeeronderzoek, locatie Leeuwarden is bereikbaar via [email protected], Bureau stage en afstudeeronderzoek, locatie Velp is bereikbaar via [email protected].