Dit is HVHL

Bijdragen aan een duurzame wereld

In onze missie geven we als Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) aan dat we professionals willen opleiden die bijdragen aan een duurzame en betere wereld. Dat willen we doen door op een plezierige en tegelijk productieve manier met elkaar en onze netwerkpartners samen te werken. 
Deze beide ambities hebben een vertaling gekregen in de wijze waarop wij ons onderwijs, ons toegepaste onderzoek en onze organisatie inrichten. In de navigatie aan de rechterkant van deze pagina zijn verschillende aspecten van deze inrichting benoemd en uitgewerkt.

Officieel de duurzaamste hogeschool van Nederland

HVHL mag zich ‘de duurzaamste hogeschool van Nederland’ noemen! Als enige hogeschool in Nederland hebben alle dertien bacheloropleidingen drie AISHE sterren. AISHE (Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education) is een beoordelingskader voor duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs. Bij een positieve beoordeling ontvangt een opleiding het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs. Daarnaast heeft HVHL bij de MVO-audit het niveau ‘Erkend’ behaald. MVO is een speciale duurzaamheidsnorm voor het hbo-onderwijs, gebaseerd op ISO26000 - de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. Meer informatie over de MVO-audit is hier te vinden. HVHL is de eerste hogeschool met dit keurmerk. Dus… “Welkom bij de duurzaamste hogeschool van Nederland!”