Dit is HVHL

Groeien als experts in transitie

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) is de duurzaamste hogeschool van Nederland met een internationale focus. Als kennisinstituut combineert de hogeschool onderwijs, verzorgd door gedreven experts, met toegepast onderzoek binnen de verschillende lectoraten. HVHL leidt studenten op tot hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals die bijdragen aan een duurzame wereld.

Met het Instellingsplan ‘Groeien als experts in transitie’ geven we voor de periode 2022-2025 richting aan ons onderwijs en onderzoek. Het is de verwoording van de ambities en vormt de basis voor beleidsplannen en jaarlijkse evaluaties. Het plan is tot stand gekomen dankzij de inbreng van veel partners, studenten, alumni en HVHL-collega’s.

In essentie gaat het over 4 transities, broodnodige veranderingen, die cruciaal zijn voor een toekomstbestendige wereld. Aan die transities leveren wij in samenwerking met het werkveld en de overheid, een belangrijke bijdrage.

Daarmee staan we samen voor een heel mooie en belangrijke opgave.

Vier transities

  • Klimaatverandering vereist grote aanpassingen: een transitie naar adaptatie (aanpassing) en mitigatie (tegengaan van verdere verandering);
  • Duurzame landbouw en voedsel: een transitie naar een duurzame keten;
  • Goed leven met het water: een transitie naar duurzaam waterbeheer;
  • Biodiversiteit en (Dieren)welzijn in landelijke en stedelijke gebieden: transitie naar een duurzame leefomgeving.

In het Instellingsplan vind je de uitgebreide tekst en achtergronden: