Duurzaamheid

Duurzaamheid

Bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) is duurzaamheid het uitgangspunt voor alles wat we samen bedenken en ondernemen. Voor ons is duurzaamheid geen trend, maar een traditie. Geen hype, maar het hart van alles wat we doen. Niet alleen ons onderwijs en onderzoek, maar ook onze bedrijfsvoering en samenwerkingen zijn ervan doordrongen. We zijn niet voor niets al meerdere jaren op rij door de SustainaBul (dé ranglijst van Nederlandse universiteiten en hogescholen op het gebied van duurzaamheid) uitgeroepen tot de duurzaamste hogeschool van Nederland. De ranking is gebaseerd op de mate waarin hoger onderwijsinstellingen duurzaamheid hebben geïntegreerd in hun onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. 

Green Office

Beide locaties Leeuwarden en Velp hebben een eigen Green Office. Deze worden gerund door een club enthousiaste studenten van HVHL met als uiteindelijke doel om onze hogeschool zo duurzaam mogelijk te maken. Green Office maakt onderdeel uit van het internationale studentennetwerk Studenten voor Morgen. Lees meer over Green Office.

Onderwijs en onderzoek

Voor HVHL als University of Applied Sciences is het van groot belang dat onderwijs en onderzoek met elkaar verweven zijn, zodat studenten als hoogwaardige professi­onals uiteindelijk een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame, betere wereld. ‘Echte’ opdrachten komen binnen via de lectoraten en worden met hulp van docent-onderzoekers opge­pakt binnen de verschillende opleidingen. Zo leveren lectoren, onderzoekers, docenten en studenten in samenwerking met de praktijk innovatieve duurzame oplossingen voor vraagstukken uit het (internationale) bedrijfsleven en de maatschappij. Lees meer over Onderwijs & Onderzoek

Energie en water

De 10% reductiedoelstellingen uit het instellingsplan ‘Grenzeloos Groen’ 2018-2021 ten aanzien van energie- en waterverbruik zijn ruimschoots gehaald. Vanuit het nieuwe instellingsplan ‘Groeien als experts in transitie’ 2022-2025 wordt hierop doorgebouwd en een facilitair beleid opgesteld in een meer-jaren duurzaamheidsplan. Hierin zal uiteraard aandacht zijn voor energie en water in al hun facetten, zoals besparing, opwekking, herkomst en opslag. Lees meer over energie en water.

Kantine, inkoop en afval

Ook ten aanzien van afval is de reductiedoelstelling uit het vorige instellingsplan ruimschoots gehaald. In het meer-jaren duurzaamheidsplan krijgt afvalreductie verder aandacht en wordt het gebruik van wegwerpmateriaal onder de loep genomen. Het verminderen van afval begint bij een goed doordacht inkoopbeleid. Onze cateraar onderscheidt zich door zijn liefde voor lekker en duurzaam eten & drinken. Lees meer over kantine, inkoop en afval.

Mobiliteit

Ons duurzame reisbeleid woon-werkverkeer is gekoppeld aan 'hybride werken'. HVHL wil het combineren van op locatie en vanuit huis werken voor medewerkers bevorderen, daar waar dit mogelijk is. Een vaste maandelijkse reiskostenvergoeding zonder keuzemogelijkheid maakt daarom plaats voor een structuur waarbij flexibiliteit een belangrijk uitgangspunt vormt en gekeken wordt naar daadwerkelijk gemaakte reizen naar de locatie. HVHL stimuleert medewerkers om op een duurzame manier naar de hogeschool te komen. Lees meer over mobiliteit.

Biodiversiteit

De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Omdat door ruimteclaims en milieuoverlast de biodiversiteit steeds verder onder druk staat, staat biodiversiteit centraal als één van de vier transities waar wij ons op richten. In  vrijwel alle opleidingen komt het belang van biodiversiteit aan bod en daarnaast is het ook een thema waar veel studenten en medewerkers zich in hun vrije tijd mee bezig houden. Onze locaties lenen zich daar goed voor. Locatie Leeuwarden ligt aan de Potmarge, een riviertje dat samen met het omliggende gebied een groene long van Leeuwarden vormt. Locatie Velp heeft het mooiste leslokaal van Nederland: Landgoed Larenstein. Van de 1700 inheemse Nederlandse plantensoorten is de helft hier te vinden. Lees meer over biodiversiteit.

Sociale duurzaamheid: inclusie en diversiteit

Inclusie betekent voor ons dat je mag zijn wie je bent, dat je je gewaardeerd voelt en je jezelf kunt zijn in de werkomgeving. Dat je je vrij voelt om te zeggen wat je wilt zeggen, uiteraard met respect voor een ander, dat er ruimte is voor afwijkende meningen en dat er gelijke kansen zijn voor iedereen. Wij geloven dat verschillen in gender, leeftijd, seksuele geaardheid, culturele en religieuze achtergrond, en arbeidsbeperkingen de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek verbetert. Lees meer over sociale duurzaamheid.

SDG’s 2.0

De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn en blijven belangrijk in onze onderwijs- en onderzoeksprogramma’s, ondersteuning en faciliteiten. In de huidige nieuwe fase van onze ontwikkeling als hogeschool komen de SDG’s echter in een bredere context te staan. Er zijn immers omvangrijke en ingrijpende transities nodig. Vormgeven aan deze duurzame transities is de vergrotende trap van duurzaamheid: SDG’s 2.0. Lees meer over Sustainable Development Goals.