Informatie voor ouders

Tijd voor keuzes

Uw zoon of dochter denkt na over haar of zijn toekomst en gaat een studie kiezen. Omdat een studiekeuze veel afwegingen kent en verstrekkende gevolgen heeft, is uw ondersteuning belangrijk.

Open dag

Natuurlijk is de keuze van een opleiding de eigen beslissing van uw zoon of dochter, maar uw betrokkenheid wordt gewaardeerd. Steeds meer scholieren vragen hun ouder(s) met hen mee te gaan naar een Open Dag. Wij stellen uw belangstelling voor Van Hall Larenstein zeer op prijs en heten u dan ook van harte welkom. 

Informatieavond

Na de open dagen organiseren wij in het voorjaar nog een informatieavond waar extra aandacht wordt besteed aan zaken die u als ouder waarschijnlijk bezig houden. In inleidingen of op de informatiemarkt vindt u informatie over de begeleiding van studenten, studiefinanciering, inschrijven, op kamers gaan of studeren met een functiebeperking. Ook presenteren de opleidingen zich hier.

Meeloopdag

Zit uw zoon of dochter in de eindexamenklas, dan is het een goed idee als hij of zij zich aanmeldt voor een meeloopdag. Zo'n dagje 'proefstuderen' is heel verhelderend. Kijk welke meeloopdagen eraan komen...

Carrièreperspectief en doorstromen

Ook al zijn veel aankomende studenten nog niet bezig met het leven na hun studie, toch is het voor ouders vaak belangrijk te weten wat de beroepsmogelijkheden zijn met een diploma van Van Hall Larenstein. Op de pagina's over de studie die uw zoon of dochter wil gaan volgen, vindt u onder het kopje 'banen' meer informatie over mogelijke beroepen.
Sommige studenten willen na hun hbo-opleiding verder studeren in het wetenschappelijk onderwijs. Met een diploma van Van Hall Larenstein ligt de weg open naar verschillende masters aan Nederlandse en buitenlandse universiteiten. De mogelijkheden verschillen per opleiding.