Informatie voor docenten en decanen

Samenwerken essentieel

Wij willen leerlingen van de middelbare school graag de helpende hand bieden bij de keuze voor een vervolgstudie èn bij bijvoorbeeld profielwerkstukken of NLT-modules. Docenten en decanen van deze scholen zijn voor Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) de 'vooruit geschoven posten' naar scholieren die zich voor onze opleidingen interesseren. Dat enthousiasme wil onze school graag met uw leerlingen delen. Wat te denken van een voorlichting bij u op school, een bezoek aan onze hogeschool, een dagje proefstuderen of een open dag bezoeken? Het kost niets, maar levert veel op.
Wij hebben een aantal mogelijkheden voor u op een rij gezet.

Voor uw leerlingen:

Tip: neem ook eens een kijkje op profielkeuze test (externe website).

Voor u als docent(e):

  • Bezoek HVHL (excursies voor uw klas);
  • voorlichting op uw school over onze studies (gebruik hiervoor dit aanvraagformulier);
  • lesposters in uw lokaal;
  • gastlessen door HVHL op uw school;
  • NLT-modules havo (soms met leskist of proefjes) die u in uw lessen kunt gebruiken;
  • decanendagen en nascholing voor vakdocenten;
  • nieuwsbrief voor docenten en decanen;
  • presentatie en handleiding DINO-loket (geologie).

Heeft u nog andere vragen? Wilt u graag met uw klas kennismaken met een van onze opleidingen of eens een 'kijkje in de keuken' nemen in een van onze practicumlokalen? Wilt u misschien een bezoek brengen aan ons landgoed in Velp? Laat ons weten waar uw belangstelling naar uitgaat en neem contact met ons op. U kunt uw vraag mailen naar info@hvhl.nl of bellen naar onze locatie in Velp via 026 369 56 95 of in Leeuwarden via 058 284 61 00.