Privacy Statement

Wanneer je op de website van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) komt, dan is dat privé. Niemand hoeft te weten waar je naar kijkt of naar zoekt. Of erger, dat er iemand met jouw persoonsgegevens vandoor gaat. Daarom doen we er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden.  Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons daarom aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt. Dit betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken, in de gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonsgegevens te beschermen en dat wij dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • jouw rechten op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens respecteren.

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij doen met jouw persoonsgegevens, hoe je deze kunt wijzigen en waar je terecht kunt met eventuele vragen. Wij raden je daarom aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Persoonsgegevens

HVHL verwerkt persoonsgegevens van jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • IP-adres
 • Opleidingsvoorkeuren
 • Examenjaar
 • Vooropleiding
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie of telefonisch

Gegevens van minderjarigen (tot 16 jaar)

HVHL verwerkt in sommige gevallen persoonsgegevens die betrekking hebben op minderjarigen. Het is niet onze bedoeling om specifiek gegevens van minderjarigen te verzamelen of te verwerken, maar wij zijn ons ervan bewust dat sommige websitebezoekers minderjarig zijn. Als jij minderjarig bent, zorg dan dat je ouders toestemming hebben gegeven om jouw gegevens door ons te laten verwerken. Wij kunnen niet altijd controleren of onze websitebezoekers minderjarig zijn.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] . Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en als hij gegrond is zullen wij de informatie van de minderjarige verwijderen.

Hoe lang we gegevens bewaren

HVHL zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 2 jaar.

Delen met anderen

HVHL deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HVHL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

HVHL gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. HVHL gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze gebruiken we om de website te optimaliseren en ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Dankzij deze cookies kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en ze helpen ons om de website goed te laten werken.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Een toelichting vind je op de website Veiliginternetten.nl .

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de socialemediabedrijven. Namens deze advertising programma's plaatst www.hvhl.nl  advertising cookies waardoor bezoekersinformatie zoals bekeken pagina's op anonieme basis voor de betreffende partijen inzichtelijk worden. Google, Twitter en Facebook en gebruiken deze cookies om na te gaan of je eerder een advertentie van deze platformen hebt gezien of aangeklikt. Tevens wordt de gemeten bezoekersinformatie gebruikt voor het opnieuw benaderen van bezoekers van www.hvhl.nl  door middel van (gepersonaliseerde) advertenties.

Custom audiences

Als je 16 jaar of ouder bent en je hebt ons toestemming gegeven, gebruikt HVHL je e-mailadres ook voor Custom Audience targeting via Facebook. Hiervoor coderen we jouw e-mailadres, door deze te hashen. Hashen is een techniek waarbij je e-mailadres wordt omgezet in een unieke code, een techniek die ook gebruikt wordt om wachtwoorden veilig te kunnen controleren. Wij geven alleen de hash-waarde door aan Facebook en niet je onversleutelde e-mailadres. Meer informatie over het doel en de omvang van de verzameling van gegevens, evenals het verwerken en het gebruik van de gegevens door Facebook, met instellingsmogelijkheden ter bescherming van jouw privacy is te vinden in het privacybeleid van Facebook .

Indien jij geen deel uit wilt maken van een Custom Audience advertising tool, kun je dit op ieder moment aangeven via het volgende e-mailadres: [email protected].

Als jij je niet alleen voor Facebookadvertenties van HVHL wilt afmelden, maar ook voor advertenties van anderen, dan kun je terecht op www.aboutads.info/choices .

Let op! Als jij je via een van bovenstaande opties hebt afgemeld voor gerichte Facebookadvertenties, kan het voorkomen dat je alsnog advertenties van HVHL te zien krijgt op Facebook. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer Facebook jouw profiel koppelt aan een algemene advertentiecampagne van HVHL. Wij hebben daar geen invloed op. Twijfel je of je afmelding door ons is verwerkt, neem dan gerust contact met ons op via [email protected].

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected].

Klachten

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Neem in dat geval contact op met onze Privacy Officer via [email protected]. Mocht je er desondanks toch samen met ons niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

HVHL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Privacy Officer via [email protected].