Projecten

Onderzoeksprojecten

In samenwerking met de praktijk wordt onderzoek gedaan naar vraagstukken die belangrijk zijn voor ondernemers, overheden en/of maatschappelijke organisaties. Het levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving. Met het onderzoek wordt tevens een omgeving gecreëerd waarin studenten zich kunnen ontwikkelen tot praktijkgerichte professionals.

De verscheidenheid aan projecten en aan projectpartners is groot: van klein onderzoek uitgevoerd door studenten tot langlopend Europees onderzoek, van projecten met een sausenfabrikant tot mkb’ers en van universitaire ziekenhuizen tot boeren.

Actuele projecten

Trefwoorden: