Onze lectoren

dr. ir. Robert Baars
Climate Smart Dairy Value Chains
Meer informatie

dr. Paul J. van Eijk
Duurzaam Water in de Omgeving(swet)
Meer informatie

dr. ir. Rik Eweg
Gebiedsgerichte Transities naar Kringlooplandbouw
Meer informatie

dr. Peter de Jong
Sustainable processing food & dairy
Meer informatie

dr. Eurídice Leyequién
Management of Forested Landscapes
Meer informatie

dr.ir. Peter van der Maas
Duurzame watersystemen
Meer informatie

prof. dr. ir. Jan van Tatenhove
Coastal & Marine Systems
Meer informatie

dr. ir. Jantsje M. van Loon-Steensma
Nature Based River Management
Meer informatie

dr. Ute Sass-Klaassen
Duurzaam Bosbeheer
Meer informatie

dr. Loes Witteveen
Communicatie, Participatie & Sociaal- Ecologisch Leren
Meer informatie

dr. Inga Wolframm
Duurzame Paardenhouderij en Paardensport
Meer informatie