dr. Ute Sass-Klaassen

Lectoraat: Duurzaam Bosbeheer
Telefoon: 06-23020000
E-mail: [email protected]
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ute-sass-klaassen-1821a911/

Ute Sass-Klaassen heeft een passie voor bossen, bomen en hout. Ze heeft houtwetenschappen in Hamburg gestudeerd en in haar promotieonderzoek al in de jaren 90 gewerkt aan de droogtegevoeligheid van beuk. Jaarringonderzoek is de rode draad in haar carrière. Na een jaar als docent en onderzoeker te hebben gewerkt aan het Tree-Ring Lab in Tucson, Arizona, heeft ze voor een Nederlandse Stichting in de Archeologie en bouwhistorie gewerkt aan datering van houten constructies en kunstvoorwerpen. De afgelopen 17 jaar werkte ze als Universitair Hoofdocent bij de leerstoelgroep bos- en natuurbeheer aan Wageningen Universiteit. In haar jaarring lab doet zij met collega’s en studenten onderzoek aan diverse ecologische thema’s, zoals droogte resistentie van Europese boomsoorten, maar ook hout gerelateerde thema’s zoals geacetyleert esdoorn voor kozijnen. Onderwijs staat centraal in haar werk; naast coördinatie van cursussen heeft ze een groot aantal BSc-, MSc-, stage- en PhD studenten begeleid. Veel van haar meer dan 100 publicaties zijn door samenwerking in (inter)nationale netwerken tot stand gekomen. In de afgelopen 10 jaar was ze o.a. voorzitter van de EU COST Action STREeSS en president of the Association for Tree Ring Research. Sinds 2020 werkt ze als Honorary Professor bij Eberswalde University for Sustainable Development; ze blijft naast het lectoraat een dag per week verbonden aan Wageningen Universiteit en Research.

Het instellen van een lectoraat Duurzaam bosbeheer is een belangrijke stap in tijden waar enerzijds  veel druk op het bos ligt door klimaatverandering en anderzijds de diensten en producten van bosecosystemen een belangrijke bijdrage leveren aan noodzakelijke transitiesprocessen naar meer en resilientere bossen en meer gebruik van hernieuwbare materialen.