dr. Paul J. van Eijk

Lectoraat: Duurzaam Water in de Omgeving(swet)
Telefoon: 06-52475056
E-mail: [email protected]
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/paul-van-eijk/12/b72/224

Hogeschool Van Hall Larenstein en het Waterschap Vallei en Veluwe werken al lange tijd samen in onze regio. Paul van Eijk is bij het Waterschap Vallei en Veluwe verantwoordelijk voor het veranderprogramma Implementatie Omgevingswet (OW). Daarnaast is Paul deeltijd lector. De bijzondere leerstoel van het lectoraat ‘Duurzaam water in de Omgeving(swet)’ van Paul is illustratief voor deze samenwerking de komende jaren.

 

Met hoofd en hart stroomt water als een ‘blauwe draad’’ door de carrière van Paul. In 2003 is hij als milieukundig ingenieur gepromoveerd aan het TU-Delft Interfacultair Onderzoek Centrum - Duurzaam Gebouwde Omgeving (DIOC-DGO). De titel van zijn proefschrift is: ‘’Vernieuwen mèt Water; een participatieve strategie voor de gebouwde omgeving’’. Mede door de komst van de Omgevingswet zijn deze onderwerpen 20 jaar na dato weer zeer maatschappelijk relevant.

De Omgevingswet (OW) is een ruimtelijke transitieopgave en de invoering moet voor 2030 voltooid zijn. Maatschappelijk doel van de OW is een duurzame ontwikkeling en bescherming van de kwaliteit van de leefomgeving. Water schept in de leefomgeving belangrijke condities voor die kwaliteit. Het lectoraat doet onderzoek naar het verkrijgen van theoretische en praktische kennis en bruikbare inzichten van de duurzame ontwikkeling (bron,- gebieds- en actorgericht) en beheer van watersystemen in de context van deze ruimtelijke transitie. Het lectoraat levert gereedschappen zoals oplossingsrichtingen, adviezen, handreikingen en ruimtelijke concepten maar ook lezingen en publicaties die bijdragen aan het doel van de OW.

Het lectoraat werkt daarbij nauw samen met de opleidingen Land- en Watermanagement, Management van de Leefomgeving, de Master Duurzame Gebiedstransities, het OmgevingsLAB VHL maar ook met het Living Lab Omgevingswet Zuid-Holland van de Hogeschool Leiden en tal van andere hogescholen. Daarnaast wordt samengewerkt met provincies, gemeenten, andere waterschappen, omgevingsdiensten, de Stichting CAS, het PBL en Deltares. Samen doen wij bijvoorbeeld onderzoek naar de wijze waarop het ‘’Water - en Bodem Sturend principe’’ via het instrumentarium van de Omgevingswet betekenis krijgt in de praktijk van gemeenten en waterschappen.