Meeloopdagen

Kom een dagje proefstuderen

Wil je de sfeer proeven op onze hogeschool en het studentenleven ervaren? Kijk dan hieronder naar de opleidingen die je aanspreken en meld je aan voor een meeloopdag. Kortom: kom een dagje proefstuderen.

Je volgt een speciaal samengesteld lesprogramma met verschillende vakken uit het eerste jaar. Je wordt begeleid door studenten die je alles kunnen vertellen over de opleiding. Hier vind je een aantal voorbeeldvragen die je zou kunnen stellen. Een dag waarop jij al even student bent! De meeloopdagen worden georganiseerd in Leeuwarden en Velp.

Alle meeloopdagen in Leeuwarden
voorjaar 2020
Data en aanmelden
Alle meeloopdagen in Velp
voorjaar 2020
Data en aanmelden

In Leeuwarden kun je een dag meelopen met de opleidingen:

Bedrijfskunde en Agribusiness, Biotechnologie, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Chemie, Chemische Technologie, Dier- en Veehouderij, Diermanagement, Forensisch Laboratoriumonderzoek, International Business, Kust- en Zeemanagement, Management van de Leefomgeving, Melkveehouderij (associate degree), Milieukunde, Tuinbouw en Akkerbouw en Voedingsmiddelentechnologie. 

In Velp kun je een dag meelopen met de opleidingen:

Bos- en Natuurbeheer (voltijd en deeltijd), Dier- en Veehouderij, Interantional Business in Food and Flowers, Internationale Development Management, Land- en Watermanagement (voltijd en deeltijd), Management van de Leefomgeving, Tuin- en Landschapsinrichting (voltijd en deeltijd) en Voedingsmiddelentechnologie.