dr.ir. Peter van der Maas

Lectoraat: Duurzame watersystemen
Telefoon: 06-20614637
E-mail: [email protected]
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/peter-van-der-maas-33716612/?originalSubdomain=nl

Peter van der Maas studeerde Milieukunde in Groningen en Milieuhygiëne in Wageningen. Hij promoveerde op een innovatieve technologie voor biologische stikstofverwijdering uit industriële rookgassen. Na zijn eerste baan als zuiveringstechnoloog bij een waterschap, is Peter bijna 25 jaar verbonden geweest aan WLN, als (strategisch) adviseur watertechnologie. In die functie heeft hij veel praktijkervaring opgedaan met onderzoek en ontwerp op het gebied van waterzuivering en waterkwaliteitsbeheer, zowel bij afvalwater, drinkwater en industriewater. Gaandeweg verschoof zijn interesse van watertechnologie naar waterbeheer en specifiek naar de maatschappelijke opgave om water schoon en voldoende beschikbaar te houden.

Die opgave staat nu centraal in het onderzoek binnen het lectoraat. Peter is sinds 2017 aan HVHL verbonden als lector. Op zijn naam staan meer dan 30 publicaties, over waterkwaliteit, waterzuivering en (transities) naar duurzaam waterbeheer in tijden van klimaatverandering.