dr. Peter de Jong

Lectoraat: Sustainable processing food & dairy
Telefoon: 053-339456
E-mail: [email protected]
inkedIn: https://www.linkedin.com/in/pdejong/

Peter de Jong volgde een opleiding tot chemisch technoloog, gevolgd door een succesvol promotieonderzoek aan de Delft University in 1996. Zijn professionele loopbaan startte hij bij de R&D-afdeling van Campina Melkunie (nu FrieslandCampina). Al snel daarna ontving hij een positie bij NIZO food research. Bij NIZO gaf hij in diverse rollen leiding aan de ontwikkeling van diverse nieuwe technologieën en computersimulatieprogramma’s voor het verduurzamen van voedingsmiddelenbedrijven in Nederland en daarbuiten. In 2013 werd hij aangesteld als programmadirecteur bij het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT). Een jaar later ontving hij het lectoraat Zuivelprocestechnologie bij Van Hall Larenstein University of Applied Sciences in Leeuwarden. Bij NIZO is Peter nog steeds actief principal scientist food processing. Recent werd hij aangesteld als programmadirecteur bij een open innovatieprogramma: Fascinating (Food Agro Sustainable Circular Nature Technology in Groningen).

Op dit moment richt Peter zijn onderzoek op de beantwoording van de drie grote vragen:
1. Hoe kunnen processen worden klaargemaakt voor de grote voedseltransitie?
2. Hoe kan de zuivelketen verder worden verduurzaamd met inachtneming van de toegevoegde waarde voor de gezondheid
3. Hoe kan AI worden ingezet om de performance en duurzaamheid van processen te verbeteren?

Peter de Jong heeft een groot netwerk in de internationale levensmiddelenindustrie, universiteiten en onderzoeksorganisatie. Hij schreef meer dan 100 industriële rapporten en 200 publicaties in wetenschappelijke en technologische tijdschriften. Daarnaast heeft hij 3 patenten op zijn naam.