dr. Loes Witteveen

Lectoraat: Communicatie, Participatie & Sociaal- Ecologisch Leren (CoPSEL)
Telefoon: 06-53129652
E-mail: [email protected]
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/loes-witteveen

Na een langdurige periode van werken in de Caraïben en Midden-Amerika is Loes Witteveen werkzaam als lector van de onderzoeksgroep Communicatie, Participatie & Sociaal- Ecologisch Leren (CoPSEL). Haar onderzoek focust op gebruikersgericht ontwerpen, communicatie en dialoog in complexe transitie processen en sociaal-ecologisch leren.

Huidig onderzoek in Nederland vindt plaats in relatie tot burger participatie in klimaatadaptie op verschillende locaties en schaalgroottes, living labs en dialoog op systeemniveau in gebiedsprocessen en watermanagement gerelateerde thema’s, specifiek in het wadden en rivierengebied. Internationaal is Loes lectoraat actief in diverse Living Labs in Indonesië, Nepal en de Nederlandse Caribische gemeentes. Naast haar werk bij HVHL is Loes verbonden als gast onderzoeker aan de WUR bij de groep Knowledge, Technology waar zij zich richt op visuele onderzoeksmethoden.

Het lectoraat CoPSEL is een transdisciplinair lectoraat met een integratieve manier van werken.

CoPSEL richt zich op kenniscreatie, participatief bestuur en sociale dialoog in open innovatiesystemen zoals ‘Living Labs’ waarin private sector, overheden, kennisinstellingen en burgers samenwerken. Het toepassen van een perspectief van ‘experience capitalisation’ benadrukt de interesse van de groep om resultaten van onderzoek te documenteren en te delen ten behoeve van gebruik door de samenleving, het bedrijfsleven en onderwijs.