dr. ir. Rik Eweg

Lectoraat: Gebiedsgerichte Transities naar Kringlooplandbouw (Regional Transitions towards Circular Farming)
Telefoon: 06-41149508
E-mail: [email protected]
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/rik-eweg-90085b5/nl

Na een HTS opleiding Weg & Waterbouwkunde, studeerde Rik Eweg Ruimtelijke Planvorming aan Wageningen Universiteit. Hij promoveerde in 1992 op een onderzoek naar de toepassing van geografische informatie systemen bij toekomstverkenningen. Daarna was hij in Wageningen projectleider bij het Centrum Geo-Informatie en PostDoc bij de C.T. de Wit Graduate School Production-Ecology, waar hij o.a. een EU-landevaluatie project in Ethiopië coördineerde. Van 1998 tot 2006 was hij wethouder in Wageningen met in zijn portefeuille onder andere Ruimtelijke Ontwikkeling, Natuur & Landschap, Milieu, Kenniseconomie. Ook was hij bestuurslid van het Waterschap Vallei en Eem en de Stichting Economische Stimulering Knooppunt Arnhem-Nijmegen (Eskan). Vanaf 2006 werkte Rik als projectregisseur bij het Innovatieprogramma TransForum Agro & Groen. Van 2012 tot 2021 was hij lector Duurzame Agribusiness in Metropolitane Gebieden en leading lector bij verschillende onderzoeksgroepen van Hogeschool Van Hall Larenstein. Vanaf 2021 is hij lector Gebiedsgerichte Transities naar Kringlooplandbouw. Rik is o.a. lid van het begeleidingsteam van de Agro-Agenda Noord Nederland.

Het lectoraat is verbonden met de experimenteergebieden Achterhoek, Noord-Nederland en Twente. Daarnaast is het lectoraat actief in diverse EU landen en in India.

Rik wordt gefascineerd door landschappen en hoe deze door menselijk handelen gevormd en beïnvloed worden.