prof. dr. ir. Jan van Tatenhove

Lectoraat: Coastal & Marine Systems
Telefoon: 06-43427187
E-mail: [email protected]
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jan-van-tatenhove-a998b37/

Jan van Tatenhove studeerde sociologie aan de toenmalige Landbouw Hogeschool in Wageningen en promoveerde aan de Landbouwuniversiteit Wageningen in 1993 op het proefschrift “Milieubeleid onder dak”. Hij werkte als Universitair Docent bij de vakgroep Milieu, Natuur en Landschap van de Radboud Universiteit in Nijmegen (1993 - 2001) en als Universitair Hoofddocent bestuurs- en organisatiekunde bij de afdeling Politicologie van de Universiteit van Amsterdam (2000 - 2005). Vanaf 2005 werkte hij bij de leerstoel Milieubeleid van Wageningen Universiteit, eerst als Universitair Hoofddocent en vanaf 2010 als hoogleraar Marine Governance (tot 2018). Van 2015 tot 2018 was hij Honorary Professor bij de School of Planning, Architecture and Civil Engineering of Queen’s University Belfast (Northern Ireland-UK). In 2018 werd hij Distinguished professor aan Aalborg Universiteit in Denemarken waar hij het Centre for Blue Governance (CBG) heeft opgericht. Sinds maart 2022 is hij lector Coastal & Marine Systems bij Hogeschool Van Hall Larenstein en professor Marine Governance and Maritime Spatial Planning bij CBG van Aalborg Universiteit.

Zijn onderzoek richt zich op de institutionalisering van innovatieve governance arrangementen in verschillende mariene beleidsdomeinen (zoals grensoverschrijdende ruimtelijke ordening op zee, scheepvaart, diepzee mijnbouw, de planning van offshore windenergie, het aanwijzen van natuurgebieden op zee, etc.), machtsprocessen en regionalisering op het niveau van regionale zeeën. Het lectoraat Coastal & Marine Systems doet praktijkgericht onderzoek op de raakvlakken tussen samenleving - ecologie - economie dat bijdraagt aan het realiseren van duurzame transities in de delta, de kust en in/op zee.