Boerenlandvogels

Kennismakelaar en kennisportaal Boerenlandvogels is een onderzoeksproject van het lectoraat Weidevogels.

Veldleeurwerik, boerenlandvogel

Wat is er aan de hand?

De bescherming van boerenlandvogels kost vele miljoenen aan subsidies en onderzoek, maar de kennisdoorstroom vanuit onderzoek naar de praktijk van het weidevogelbeheer en andere boerenlandvogels is nog steeds niet vanzelfsprekend. Nieuwe inzichten uit onderzoek worden maar beperkt door vertaald naar de praktijk waardoor kansen voor het verbeteren van de bescherming van boerenlandvogels blijven liggen. Via dit project worden nieuwe ontwikkelingen uit onderzoek door vertaald naar de praktijk en onderling verbonden.

Wat doet het project daaraan?

Relevante kennis wordt actief gedeeld via een  kennisplatform, waarin ook een collectie kennisbronnen en leermiddelen wordt opgebouwd. Het kennisplatform helpt zo met het verbeteren van het huidige weidevogelbeheer, maar sorteert daarmee ook voor op het nieuwe GLB van 2020 en het opzetten van een Groenblauwe Infrastructuur via nieuwe beheercontracten met boeren. De kennismakelaar zal actief lopende initiatieven in het veld in beeld brengen voor de uitvoeringen en verbinden met andere projecten en de uitvoering. Het kennisplatform zal dit actief ondersteunen door het delen van informatie.

Wat levert het project op?

Op de website boerenlandvogels.info worden relevante onderzoeksrapporten verzameld en ontsloten in een database. Daarnaast worden op belangrijke thema’s uit het veld kennisdossiers gemaakt waarin relevant onderzoek wordt gebundeld, samengevat en vertaald naar de praktijk. Gekoppeld aan deze thema’s worden met enige regelmaat kennisbijeenkomsten georganiseerd waarin onderzoekers hun nieuwe onderzoeken toelichten. Ook de praktijk komt altijd aan bod, hoe ze dit zelf toepassen of waar ze tegen aan lopen. Deze uitwisseling zorgt voor een verdere verbetering van de uitvoering van de boerenlandvogelbescherming in het veld.

Lector: Astrid Manhoudt
Uitvoering: Astrid Manhoudt, Hannah Olthof en Femke Kromhout
Looptijd project: 2019 - 2024
Projectpartners: Groen Kennisnet
Financiers: provincie Friesland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit