Color Circle

Color Circle is een onderzoeksproject van het lectoraat Duurzaam bodembeheer.

COnnecting and empowering LOcal authorities with Research capacities to unlock the full potential of CIRCular economy

De overgang naar een circulaire economie, waarin afval niet bestaat en grondstoffen steeds opnieuw gebruikt worden, vergt lokaal maatwerk. Vijf Europese regio’s zijn daarom het project ‘Color Circle’ begonnen waarin zij van elkaar willen leren hoe tot duurzame oplossingen te komen en daarbij een voorbeeld te zijn voor andere regio’s.

Specifiek speerpunt in Color Circle is dat onderzoekers lokale autoriteiten ondersteunen met  het verbeteren van regionaal beleid.

Betrokken regio’s

De volgende regio’s en partners zijn betrokken:
In Frankrijk, HESAM Université en de regionale raad van Bourgondië-Franche-Comté;
In Spanje, de Provinciale Raad van Grenada;
In Nederland, Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) uit Noordoost-Friesland;
In Roemenië, het regionale ontwikkelingsagentschap van Centru;
In Tsjechië, het Central Bohemia Innovation Center.

EU wil van elkaar leren

Een van de voornaamste doelstelling van de EU is te komen tot sterkere en meer circulaire economie. Met name in landelijke gebieden met een eigen unieke natuurlijke, culturele of menselijke hulpbronnen leidt dit vaak tot grote uitdagingen en is maatwerk vereist. In Color Circle willen de deelnemende regio’s van elkaar leren wat de beste aanpak is en andere EU regio’s ondersteunen en inspireren. Om de doelen  te bereiken zal HVHL o.a. een interregionaal leer- en kennisproces in gang zetten waarbij de opgedane kennis en ervaringen uit het Fjildlab worden gedeeld.

Fjildlab Noordoost Friesland

Noordoost Friesland is zo’n unieke regio waar recent onder de naam Fjildlab wordt gewerkt aan het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector. De aanpak van het Fjildlab met een openstructuur waarbij agrarische collectieven, mkb-bedrijven, lokale overheden en kennisinstellingen met elkaar werken aan oplossingen en nieuwe verdienmodellen kan als voorbeeld dienen voor andere regio’s in Europa.

Wat gaan we doen:

  • identificeren en mobiliseren van groepen belanghebbenden in elk van de 5 partnerregio's;
  • helpen bij het creëren van nieuwe samenwerkingen tussen lokale autoriteiten en onderzoekers op het gebied van circulaire economie;
  • elkaar elk semester ontmoeten in een van onze partnerlanden, om meer te leren over het regionale beleid en de activiteiten op het gebied van circulaire economie (methodologie, hoofdrolspelers, moeilijkheden);
  • goede praktijken delen.

Looptijd

1 augustus 2019 tot 31 juli 2023

Voor meer informatie:

Emiel Elferink
[email protected]
0614978471

website Color Circle
website Fjildlab

Colorcircle
Logo Color-Circle