Diadema II

Het RAAK-PRO Diadema II-project, gericht op het herstel van populaties van de herbivore zee-egel Diadema antillarum op Caribische koraalriffen, is gestart op 1 januari 2024. Het vierjarige project is een essentiële stap om het ecologische evenwicht van deze kwetsbare mariene ecosystemen sneller te kunnen herstellen. Er is namelijk dringend behoefte aan meer begrazing om de algengroei te verminderen en jonge koralen te faciliteren.

De grootschalige populatiesterftes van Diadema-zee-egels in het Caribisch gebied hebben de koraalrifecosystemen ernstig aangetast. Algen zijn nu de dominante groep op de meeste Caribische koraalriffen en ondermijnen de vestiging en overleving van koralen. Te hoge zeewatertemperatuur, orkanen en koraalziekten hebben de koraalbedekking ernstig verminderd in het hele Caribisch gebied. Maar het is vooral het gebrek aan grazers dat het ecosysteem momenteel stagneert in een door algen gedomineerde staat, waardoor koralen kansloos zijn om te herstellen. Het RAAK-PRO Diadema II-project streeft ernaar methoden te ontwikkelen en optimaliseren om Diadema-populaties op grote schaal te herstellen en zo natuurlijk rif herstel een boost te geven.

Het project bouwt voort op de successen van het Diadema I-project , dat in november 2023 de prestigieuze RAAK-award ontving voor het beste toegepaste onderzoeksproject in Nederland. In Diadema I werden verschillende toepassingen ontwikkeld om Diadema-zee-egels op kleine schaal te herstellen. Deze methoden worden nu toegepast op meerdere Caribische eilanden. Echter, voor een grotere impact is het essentieel om deze methodes op te schalen, zodat de zee-egels effectief hersteld kunnen worden.

Het RAAK-PRO Diadema II-project zal zich richten op een aantal van de belangrijkste knelpunten in het herstel van Diadema. Door deze kennislacunes aan te pakken, streeft het team er naar om  de zee-egel kweek op te schalen, de groei van jonge zee-egels te optimaliseren en de beste locaties voor uitzet te bepalen. Het is de verwachting dat herstelde zee-egelpopulaties de veerkracht van Caribische koraalriffen tegen andere verstoringen zullen vergroten.

Het RAAK-PRO Diadema II-project is een samenwerkingsproject van mariene wetenschappers en natuurbeschermers van hogeschool Van Hall Larenstein (penvoerder), Marine Animal Ecology van de Wageningen University, Wageningen Marine Research, St. Eustatius National Parks, Saba Conservation Foundation, Reef Renewal Bonaire, Nature Foundation St. Maarten, University of Florida en het Institute for Socio-Ecological Research in Puerto Rico. Het onderzoek wordt gefinancierd door regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en streeft er naar om methodes te ontwikkelen die in de hele Caribische regio bruikbaar zijn.

Neem voor meer informatie contact op met projectleider Alwin Hylkema, [email protected]

Het Diadema II-project biedt mogelijkheden voor stages en scripties. Als je geïnteresseerd bent, stuur dan je cv en motivatie (inclusief eerdere ervaring op het gebied van veld- en laboratoriumwerk) naar projectleider Alwin Hylkema ([email protected]).

Juveniele Diadema zee-egel
Diadema zee-egels gekweekt in het Diadema I project. Foto: Tom Wijers.