Vissen Voor Verbinding

Vissen Voor Verbinding is een onderzoeksproject van het lectoraat Marine management and conservation.

Wat is er aan de hand?
De visstand in de Waddenzee is sterk achteruit gegaan. Vogels en (zee)zoogdieren hebben daar last van, want zij zijn voor hun voedsel afhankelijk van deze vissen. Een aantal belangrijke vissoorten die in de Waddenzeeregio leven, worden geboren en groeien op in de beken van Drenthe. Door de aanleg van dammen, sluizen en gemalen hebben zij op dit moment veel moeite om zich te verplaatsen (migreren) tussen het Wad en de beken. Door de natuurlijke verbinding tussen deze systemen te verbeteren zou de populatie trekvissen toe moeten nemen. In dit project is de veeleisende zeeforel daarbij het vlaggenschip voor een brede groep trekvissen.

Wat doet het project daaraan?
Vissen voor Verbinding is een ecologisch-economisch project om de waterkwaliteit en de visecologie te verbeteren alsmede de sportviseconomie te stimuleren. Het doel is om een betere verbinding te maken, waardoor trekvissen kunnen migreren tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en de Drentse beken. De komende vijf jaar worden zeeforellen uitgezet, barrières in de trekroute worden kleiner gemaakt door aanleg van vispassages in o.a. de Lauwerssluizen en wordt ook paaihabitat aangelegd. Om de impact van de maatregelen te bepalen wordt er uitgebreide monitoring uitgevoerd door vissen te voorzien van een zender die gevolgd wordt, fuik monitoring, habitat studies en saliniteit monitoring. Studenten worden betrokken in het onderzoek door het uitvoeren van veel veldwerk.

Wat levert het project op?
Het project levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de ecologie en verbinding tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en de Drentse beken. Tijdens dit project wordt de verbinding verbeterd en hebben we meer kennis verzameld over de migratie van zeeforel, rivierprik, driedoornige stekelbaars, bot en winde op dit traject. Het habitat in de beken wordt verbeterd door de aanleg van paaiplaatsen en er worden vispassages aangelegd. Daarnaast brengt het project ook vooruitgang op economisch vlak. Sportvissers kunnen genieten van het vissen op zeeforel in Noord-Nederland en hoeven daarvoor niet meer naar Denemarken te rijden. Tot slot weten kinderen in de regio meer over het belang van migrerende vissen.

Onderzoeker: Jeroen Huisman, Vis ecologie
Looptijd: 2019 - 2023
Projectpartners: Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Groningen-Drenthe en Sportvisserij Fryslân, Hogeschool Van Hall Larenstein, de Waddenvereniging, Waterschap Noorderzijlvest, Provincie Groningen en Prolander

www.vissenvoorverbinding.nl