Klimaat-adaptief groenbeheer

Wat is er aan de hand?

Dit project wordt uitgevoerd in het OmgevingsLAB.

99% van het groen in de stad is er al!

Bij klimaatadaptatie wordt vooral gekeken naar oplossingen voor herinrichting. Oplossingen voor bestaand groen worden vaak over het hoofd gezien. Groenbeheer kan een grote bijdrage leveren aan de klimaatadaptieve doelstelling die veel overheden hebben vastgelegd in hun omgevingsvisies.[spatie ontbreekt] Er is weinig bekend over beheer- en onderhoudsmaatregelen die gericht zijn op klimaatadaptatie.[spatie ontbreekt] In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: Welke beheer- en onderhoudsmaatregelen per vegetatietype kunnen zo geoptimaliseerd worden dat ze meer bijdragen aan klimaatadaptatie in de openbare ruimte?

Wat doet het project daaraan?

Het onderzoek levert een bijdrage aan het vergroten van kennis over klimaatadaptief groenbeheer. Met [spatie teveel] het formuleren van geoptimaliseerde  beheer- en onderhoudsmaatregelen kunnen overheden [spatie te veel] hun bestaande openbare ruimte aanpassen en maximaal klimaatadaptief beheren. In plaats van de hele openbare ruimte opnieuw in te richten, kan met het huidige groen ook al veel winst worden behaald. Albert-Jan Kerssen, Vestigingsmanager van idverde Advies zei ooit: 99% van het groen in de stad, is er al!

Door de combinatie van de opleidingen Tuin- en Landschapsinrichting en Management van de Leefomgeving heeft de opdracht een extra dimensie. Naast het onderzoek naar de inhoudelijke impact van de maatregelen, wordt in een procesontwerp ook beschreven hóe de informatie daadwerkelijk bij de klanten van de opdrachtgever terecht komt. Dit zorgt ervoor dat klanten gemotiveerd raken klimaatadaptief te beheren.

Wat levert het project op?

Het afstudeerproject levert praktisch toepasbare bouwstenen die kunnen worden verwerkt in beheerplannen samen met andere thema’s als leefbaarheid en biodiversiteit. Hierdoor kan in de toekomst de bestaande openbare ruimte bijdragen aan het verminderen van de effecten die veroorzaakt worden door klimaatverandering. 

Looptijd project:

1 februari 2021 tot 21 juli 2021

 Naam lector/onderzoeker: n.v.t.
Opdrachtgever:  /dverde Advies, ’s-Hertogenbosch
Contactpersoon OmgevingsLAB:  Frans van den Goorbergh
Betrokken opleidingen/docenten: Tuin- en landschapsinrichting,  Management van de leefomgeving, Hans Jacobse

 

Trefwoorden: