BioDiverseMelk

BioDiverseMelk is een onderzoeksproject van het associate lectoraat Veiligheid in de voedselketen.

Wat is er aan de hand?

Veel melkveehouders willen kruiden inzetten in graslanden ten gunste van meer biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw. Naast positieve effecten op biodiversiteit biedt de inzet van kruiden kansen om via bioactieve stoffen die aanwezig zijn in kruiden een positieve bijdrage te leveren aan diergezondheid, emissiereductie en bodemkwaliteit. Het toepassen van kruiden in grasland en rantsoen kan ook van invloed zijn op de samenstelling en de kwaliteit van melk doordat de bioactieve stoffen en/of de metabolieten hiervan de melk bereiken. Er is al veel kennis over de werking van kruiden, maar er is onvoldoende kwantitatieve en integrale kennis om de positieve eigenschappen van kruiden optimaal te benutten ten gunste van bodem, dier, emissiereductie en melkkwaliteit. Hierdoor kan de inzet van kruiden nu nog moeilijk economisch verwaard worden.

Wat doet het project daaraan?

In dit onderzoek wordt bestaande en nieuwe kennis over kruiden en de benutting van bioactieve componenten verzameld en verspreid. Onder gecontroleerde omstandigheden en in de praktijk bij melkveehouders worden effecten van de inzet van kruiden op emissies van methaan en stikstof, en de melkkwaliteit onderzocht. Aan de hand van deze informatie krijgen melkveehouders kennis om kruiden gericht in te zetten.

Wat levert het project op?

Er wordt een kruidenwijzer ontwikkeld die melkveehouders en andere geïnteresseerden informatie geeft over de eigenschappen en effecten van agrofunctionele kruiden, en bestaande en nieuw ontwikkelde kennis wordt verspreid via workshops, lezingen en factsheets. De uitkomsten bieden melkveehouders handvatten om functionele kruiden gericht toe te gaan passen op hun bedrijf en de inzet economisch te verwaarden.

Associate lector
Dr. Marije Strikwold ERT

Looptijd project
2021 – 2024

Kernteam
HVHL, FrieslandCampina, Limagrain, WUR

Andere partners 
Erve Mentink, Rabobank, Hoogland BV, Studiegroep Dier en Kruid, Stichting Living Lab natuurinclusieve landbouw, Stichting Platform Natuurlijke Veehouderij

Financiers
SNN, Melkveefonds, Mesdagfonds, DairyCampus innovatiefonds, Gemeente Leeuwarden, consortiumpartners (VHL, FrieslandCampina, Limagrain)

Gezocht: Melkveehouders voor onderzoek kruiden in grasland Lees meer(pdf - 186kB)