Dierzaam

Dierzaam is een onderzoeksproject van het lectoraat Smart animal welfare management.

Wat is er aan de hand?

Het eten van vlees staat volop ter discussie in de Nederlandse Maatschappij. Er is een groeiende groep mensen die om redenen van dierenwelzijn en/of het milieu steeds minder vlees eten of zelfs vegetarisch zijn, maar het overgrote deel van de consumenten blijft toch vlees eten. Onderzoek wijst uit dat consumenten aangeven dat ze om voornoemde redenen best minder vlees willen consumeren, maar deze intenties vertalen zich niet in concreet koopgedrag van zogenaamde plus-concepten. Hoe kan dat?

Wat doet het project daaraan?

In het project Dierzaam wordt onderzoek gedaan naar belemmerende en bevorderende factoren in het (on)bewuste én routinematige keuzegedrag van consumenten bij het al dan niet kopen van duurzame vleesproducten. Tevens wordt onderzoek gedaan naar de rol van waarborginstrumenten die dierenwelzijn en/of gezondheid claimen. Verwacht wordt dat de groei van het marktaandeel duurzame vleesproducten moet komen uit consumentenkeuzes. In de voortbrengingsketen lijkt de rek er uit. Het doel van voorliggend project is het ontwikkelen van nieuwe kennis en inzichten vanuit partijen in de gehele vleesketen, waarmee het marktaandeel van duurzame vleesproducten kan worden vergroot.

Wat levert het project op?

Dit is een prachtig multidisciplinair project voor de Hogeschool Van Hall Larenstein, waarbij verbinding van onderwijs en onderzoek centraal staat. Dit komt omdat wij als hogeschool lectoraten en opleidingen hebben, die de gehele vleesketen vertegenwoordigen. “Tussenproducten” in dit project zullen de uitkomsten van dialoogsessies met meerdere docenten en studenten uit deze verschillende opleidingen en onderzoeksgroepen zijn, die de verschillende belangengroepen in de vleesketen vertegenwoordigen. Daarmee wordt ook de kennis rondom het dierenwelzijn en de marketingkennis rondom duurzaam en dierzaam vlees in de gehele keten vergroot.

Lector/onderzoeker: Josephine Wolman Elpers, lector Smart Animal Management en Pauline Drost, docent-onderzoeker

Looptijd project: 2022 - 2024

Projectpartners: Hogeschool Utrecht (penvoerder is Lectoraat Marketing & Customer Experience), Hogeschool Van Hall Larenstein, Vleesproducenten (Hamletz, Oranjehoen, Keten Duurzaam Varkensvlees), Communicatie en marketingbureaus (NOVAD, Sterk Reclamebureau, 2Basics, TBWA\ Neboko, Roorda Reclamebureau, Het Foodatelier, Han Snel en Heldergroen).