Sugar & Steam

Efficiëntie verhogen in productiesystemen voor klimaatbestendige bosbouw in Indonesië

Efficiëntie verhogen in productiesystemen voor klimaatbestendige bosbouw in Indonesië is een onderzoeksproject van het lectoraat Management of forested landscapes.

Wat is er aan de hand?

In Kulon Progo is de productiviteit van kleine biologische kokosnootproducenten constant laag. Door afwezigheid van klimaatslimme landbouw, slecht landbeheer én de verergering van extreme weersomstandigheden komt hier zelfvoorzienende landbouw en dus armoede veel voor. Door de toenemende internationale vraag naar alternatieve natuurlijke zoetstoffen, wil het bedrijf Aliet Green samen met boeren uit het district Kokap in Kulon Progo het tij keren.

Wat doet het project daaraan?

Het doel van het Sugar & Steam project is het verbeteren van het inkomen, de productiviteit en de klimaatbestendigheid van 2.000 boeren door integratie van de circulaire waardeketen en de introductie van geschikte on-farm praktijken en technologieën. Hierbij wordt rekening gehouden met betere arbeidsomstandigheden en ethische werkprocedures in de hele waardeketen. Gendergevoelige planning en mainstreaming is een transversale projectprioriteit. Klimaatadaptieve ‘Good Agricultural Pratices’ zullen worden ontwikkeld en getest. Boeren  worden getraind in veerkrachtige landbouwmethodes, die ontwikkeld en gevalideerd zijn door participatief onderzoek op de boerderij. Er worden tevens verspreidingsmaterialen voor kennis- en innovatiediffusie  geleverd.

Wat levert het project op?

Innovatieve klimaatadaptieve on-farm technologieën als onderdeel van een duurzaam en winstgevend model voor boeren. Bij de betrokken boeren is een productiviteitstoename van 20%. Men houdt zich hierbij aan de principes van biologische landbouw en hun waardeketen maakt deel uit van de circulaire economie. Ze hebben gegarandeerd capaciteit in gediversifieerde productiesystemen en hebben hogere en zekere inkomsten door transparante en eerlijke contractafspraken. Betrokken huishoudens kennen de voordelen van verbeterd bodem- en waterbeheer. In het district is een verhoging van 2600 fte aan meer werk, én hebben vrouwen meer invloed op politieke besluitvorming. De waardeketen in het gebied zorgt voor a) een veilige en klimaatbestendige aanvoer van grondstoffen en b) de nodige structuren voor en na de oogst.

Lector: Eurídice Leyequién Abarca, Management of Forested Landscapes
Looptijd: 2019 - 2023
Projectpartners: Aliet Green BV, Aidenvironment, Indonesische Ministerie van Landbouw

Dit Sugar & Steam project wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken via de SDGP Partnership Facility.