Care Peat

Herstel van de koolstofopslagcapaciteit van veengebieden

Wat is er aan de hand?

Veengebieden om klimaatverandering aan te pakken

Waarom verdienen veengebieden aandacht? Veengebieden zijn niet alleen habitats met een zeer gespecialiseerde flora en fauna, ze spelen ook een belangrijke rol bij de wereldwijde regeling van het klimaat. De veengebieden op het noordelijk halfrond beslaan 3 tot 5 procent van het totale landoppervlak en bevatten ongeveer 33 procent van de wereldwijd in de bodem vastgelegde koolstof. Veengebieden kunnen dan ook van nature veel koolstof opslaan, waardoor ze een belangrijke rol spelen bij natuurlijke oplossingen voor klimaatverandering.

Wanneer veengebieden worden drooggelegd, belandt de goed vastgelegde koolstof als broeikasgassen in de atmosfeer. Daarom is het belangrijk om te zorgen dat veengebieden nat blijven. Helaas zijn veel veengebieden aangetast en stoten ze koolstof uit in plaats van die op te slaan. Wereldwijd worden er jaarlijks twee keer zoveel broeikassen uitgestoten door drooggelegde organische bodems dan door de luchtvaart. We moeten nu in actie komen om verdere aantasting tegen te gaan en meer herstel van de resterende veengebieden te stimuleren.

Wat doet het project daaraan?

Goed zorgen voor veengebieden

Het hoofddoel van Care-Peat is het ontwikkelen van nieuwe innovatieve herstel- en koolstofmetingstechnieken en de werking daarvan aan te tonen, en lokale en regionale stakeholders te betrekken.

Daarom herstellen de natuurorganisaties samen met lokale grondbezitters veengebieden op zeven verschillende testlocaties, variërend van 1 tot 250 hectare, en laten ze zien hoeveel koolstof er opgeslagen kan worden door herstel. Voor elke testlocatie worden verschillende hersteltechnieken gebruikt, van handmatig beheer tot extra veenmos laten groeien. Gedurende het hele project worden de organisaties ondersteund door de kennisinstellingen die samenwerken om nieuwe apparatuur, methoden en modellen te ontwikkelen en te testen om koolstofstromen te voorspellen (bijv. met drones en satellieten om herstelwerkzaamheden te begeleiden en gegevens te leveren voor koolstofmodellen). Care-Peat werkt ook samen met innovatieve herstelbedrijven en ontwikkelt partnerschappen met lokale en regionale stakeholders voor meer resultaat van de pilots en zo groot mogelijke sociaaleconomische voordelen.

Wat levert het project op?

Belangrijke resultaten van Care-Peat zijn de publicatie van een beheers- en beslissingsondersteunende tool en een aantal sociaaleconomische modellen voor de beste opties voor veenlandherstel wat betreft koolstofopslag. Op die manier worden de resultaten van het project overgedragen en gerepliceerd naar gebruikers in heel Noordwest-Europa om de geschiktste beheersmaatregelen te bepalen, ook na afloop van Care-Peat.

In 2021 heeft het Care-Peat-project in het kader van het Interreg NWE-programma de kans gekregen om zijn reikwijdte te vergroten met een zogeheten ‘kapitalisatieproject’. Het streven is om de resultaten van het project toe te passen in nieuwe gebieden en bij een nieuwe doelgroep in Noordwest-Europa. De goedkeuring resulteerde in maar liefst drie nieuwe partners en zes nieuwe geassocieerde partners voor ons consortium.

In het kapitalisatieproject ontwikkelen we een uniforme methodologie voor de beoordeling van broeikasgasuitstoot uit veengebieden, die breed toepasbaar is in Noordwest-Europa (verschillende veenlandtypes en -regio’s), en zo de impact van de beslissingsondersteunende tool vergroot. Ook nemen we boeren en boerenorganisaties op als nieuwe belangrijke doelgroep door rechtstreeks contact te leggen met hen en de beste manieren voor koolstofopslag in landbouwgrond op te nemen.

Hoeveel koolstof kan er worden opgeslagen?

Care-Peat is ambitieus. Tegen het einde van het project in 2023 verwachten we dat er op de zeven testlocaties (in totaal ongeveer 645 hectare) jaarlijks ongeveer 8137 ton koolstof wordt opgeslagen, zodat uitstoot hiervan door verliezen wordt voorkomen.

We hopen dat natuurbeschermingsorganisaties en andere organisaties in de hele regio Noordwest-Europa na 2023 verdere maatregelen gaan nemen, waardoor er nog veel meer veengebieden worden hersteld. En hoe meer veengebieden er worden hersteld, hoe meer koolstof er wordt opgeslagen. Zo kunnen veengebieden een belangrijke natuurlijke partner worden in het klimaatbeleid in heel Noordwest-Europa.

Zie www.nweurope.eu/care-peat voor meer informatie.

Associate lector: Valentina Sechi
Projectduur: 2019 - 2023

Projectpartners: Care-Peat is een project van Interreg Noordwest-Europa (NWE) met twaalf partners die samenwerken om in verschillende soorten veengebieden in Noordwest-Europa de koolstofuitstoot te verminderen en de koolstofopslagcapaciteit te herstellen. Het belangrijkste samenwerkingsverband bestaat uit zeven kennisinstellingen en vijf natuurorganisaties uit Nederland, België, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Samen met vijf sub-partners en 47 geassocieerde partners ontwikkelen en testen we nieuwe technieken en sociaaleconomische strategieën voor koolstofreductie.