Heel Arnhem wipt

Dit project wordt uitgevoerd in het OmgevingsLAB.

Arnhem strijdt bij het NK-Tegelwippen tegen Nijmegen

Wat is er aan de hand?

De klimaateffecten worden in het stedelijk gebied steeds meer merkbaar. De actie ‘Tegel eruit, plant erin’ is één van de makkelijkste maatregelen om de gevolgen van deze effecten te verminderen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom het NK-Tegelwippen georganiseerd. Diverse gemeenten proberen gedurende zes maanden zoveel mogelijk tegels te wippen. De gemeente Arnhem heeft de gemeente Nijmegen uitgedaagd voor een wedstrijd. Aangezien een groot deel van de stad bestaat uit particuliere ruimte is het van belang om inwoners mee te nemen in dit proces en bewust te maken van de bijdrage die zij hieraan kunnen leveren.

Wat doet het project daaraan?

Drie studenten gaan in twee Arnhemse wijken aan de slag om samen met bewoners zoveel mogelijk tegels eruit te wippen en te vervangen door groen. Samen met de gemeente, verschillende organisaties en bewoners gaan zij particuliere tuinen ontharden en vergroenen. Dit project is een eerste aanzet voor een integrale aanpak waarbij bewoners betrokken worden bij het ‘vergroenen’ van de stad.

“Groen is de verbondenheid van de toekomst” (Student Max Terwisscha van Scheltinga, 2021)

“Net als liefde is groen een universele taal” (Student Max Terwisscha van Scheltinga, 2021)

“Wie groen doet, groen ontmoet” (Student Max Terwisscha van Scheltinga, 2021)

Wat levert het project op?

De gewipte tegels leveren hopelijk een overwinning op Nijmegen tijdens het NK-Tegelwippen. De studenten hopen dat deze acties niet alleen bijdragen aan het klimaatbestendig maken van de stad maar daarnaast ook de sociale cohesie in de buurt versterken. Tot slot kan de aanpak die door de studenten is opgezet een format worden voor andere wijken.

Op een hoger schaalniveau draagt dit project ook bij aan de ambities die de gemeente Arnhem heeft opgesteld, waaronder 10% minder verharding en de hele stad klimaatbestendig in 2030.

Looptijd project:  van 01 februari 2021 tot 07 juni 2021
Betrokken studenten:  Max Terwisscha van Scheltinga, Jur Kuijper en Richard Zwier
Opdrachtgever:  Anne Luijten (gemeente Arnhem)
Contactpersoon OmgevingsLAB:   Frans van den Goorbergh
Betrokken docent:  Daan van der Linde (Management van de Leefomgeving)

 

Trefwoorden: