Súd Ie

Súd Ie is een onderzoeksproject van het lectoraat Marine Management and Conservation.

Wat is er aan de hand?
De Súd le is een oude slenk die vanuit de Waddenzee het land in liep. Tegenwoordig is het een kanaal van Dokkum naar Ezumazijl. De functie als vaarroute is verdwenen als gevolg van een aantal lage bruggen over de waterloop. Door het gebied met gemalen en stuwen af te sluiten van het Lauwersmeer en de Waddenzee is ook de ecologische functie geminimaliseerd. Dit project beoogt economie, recreatie en ecologie te combineren en te verbinden door de oude functies te herstellen.

Wat doet het project daaraan?
In eerdere fases van het project zijn er meerdere vispassages aangelegd rond de Súd Ie en zijn er natuurvriendelijke oevers gemaakt. De volgende stap is het openen van de ‘voordeur’ van de Súd Ie door bij Oostmahorn en Ezumazijl vispassages te realiseren. Het doel is om een betere verbinding te maken, waardoor trekvissen zich kunnen verplaatsen (migreren) tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en Súd Ie. Daarnaast worden aangewezen poldergebieden onderzocht op hun geschiktheid als paai- en opgroeigebied voor paling en driedoornige stekelbaars. Daarvoor gaan we vissen volgen, hun migratiegedrag en de biodiversiteit van de sloten in het gebied nader bestuderen.

Wat levert het project op?
De onderzoeken leveren kennis op over de bereikbaarheid en functie van de optrekbaar gemaakte (natuur) gebieden voor paling en driedoornige stekelbaars. Hetgeen zal leiden naar een advies over het duurzaam beheren en benutten van deze gebieden in en rond de Súd Ie.   

Onderzoeker: Jeroen Huisman, Vis ecologie
Looptijd: 2019 - 2023
Projectpartners: Wetterskip Fryslân, Gemeente Noardeast-Fryslân, Sportvisserij Fryslân, Hogeschool Van Hall Larenstein, It Fryske Gea en Provincie Fryslân