Libjende Landbou

Libjende Landbou It Heidenskip & Libjende Landbou Ferwâlde

Libjende Landbou It Heidenskip & Libjende Landbou Ferwâlde zijn onderzoeksprojecten van het lectoraat Eiwittransitie.

Wat is er aan de hand?

Twee boerenexperimenten, twee projecten. In de eerste drie melkveehouderijen met aangrenzende en vergelijkbare percelen maar, ook met verschillende bedrijfsvoering (biologisch, regeneratief en overstappend naar biologisch, conventioneel), gezamenlijke vragen hebben over de gesteldheid van de bodem, het bodemleven en een grote gedeelde interesse hebben om het natuurlijke productievermogen en de weerbaarheid van hun percelen te vergroten. In de tweede drie melkveehouderijen met aangrenzende en vergelijkbare percelen hebben gezamenlijke vragen over de effecten van gecomposteerde organische reststromen op de gesteldheid van de bodem en functioneren van het bodemleven.

Minder afhankelijkheid van chemie en arbeid, meer ruimte voor en verbinding met ecologie. Samenwerking aangaan met het ecologische systeem en het voor het bedrijf laten werken. Het doel is om samen te werken aan het krijgen van inzichten die nodig zijn om een route, i.e. bedrijfsstrategie, te bepalen naar een manier van boeren met toekomstperspectief en die passend is bij een circulaire en natuurinclusieve samenleving.

Wat doet het project eraan?

We onderzoeken de huidige staat van het bodemleven om een indicatie te krijgen van de ruimte die er ligt voor verbetering en om inzicht te krijgen op welke wijze deze verbetering tot stand kan worden gebracht. Deze huidige boerenexperimenten zullen naast veel kennis voor de boeren ook veel inzichten opleveren over de onderzoeksopzet en concrete acties die uitgevoerd kunnen worden binnen een langer traject van Living Lab.

Wat levert het project op?

Deze projecten zullen bijdragen aan het realiseren van een transitie van de landbouw naar een volhoudbaar systeem dat circulair, natuurgedreven en regeneratief is.

Lector: Martina Sura-de Jong, Emiel Elferink, Kika Lewak, Ruben Dümmer
Looptijd: juni 2023 – december 2023
Projectpartners Libjende Landbou It Heidenskip: Melkveebedrijven Y.K.Galama, fam. Bokma, A.H. Kramer, Rijksuniversiteit Groningen, Galama Sustainable Solutions
Projectpartners Libjende Landbou Ferwâlde: Melkveebedrijven P. Van der Valk, Sj. Sterkenburg, J. J. Bokma, stichting Agricycling, Rijksuniversiteit Groningen, Galama Sustainable Solutions