Artifical cow model

Artifical cow model is een onderzoeksproject van het lectoraat Veiligheid in de voedselketen.

Wat is er aan de hand?

Door de ontwikkelingen van nieuwe diervoederproducten, supplementen en diergeneesmiddelen, worden stoffen in de toeleveringsketen van rundvlees en melk geïntroduceerd die positief maar in sommige gevallen ook nadelig kunnen zijn voor de gezondheid van mens en dier. Momenteel zijn dierstudies de gouden standaard om de overdracht van verbindingen van voer, diergeneesmiddelen en supplementen naar koeien te bestuderen. Deze zijn tijdrovend en kostbaar en staan vanuit ethisch oogpunt ter discussie. Koeien staan nog steeds in de top 10 van meest gebruikte dieren voor dierproeven in Nederland en Europa.

Wat doet het project daaraan?

Om dierstudies te verminderen wordt in Nederland en internationaal gewerkt aan het ontwikkelen van alternatieve modelleringstools om de overdracht van (nieuwe) stoffen zoals additieven, diergeneesmiddelen, mycotoxines, bioactieve stoffen en contaminanten te voorspellen. In het project ‘Artifical cow model’ worden bestaande fysiologisch gebaseerde kinetische (PBK) modellen verder ontwikkeld tot praktisch toepasbare computermodellen. Tevens worden er simpele en geavanceerde koe specifieke vitro (o.a. organoids) en in silico modellen ontwikkeld en toegepast waarmee de absorptie, distributie, metabolisme en de excretie (ADME) van stoffen kan worden bepaald en welke als stof specifieke invoerparameter kan dienen in het PBK model.

Wat levert het project op?

Een vrij beschikbaar computermodel waarmee de transfer van stoffen van diervoederproducten, diergeneesmiddelen en supplementen naar de koe (o.a. vlees, melk) kan worden berekend. De in silico modellen die de verdeling tussen weefsel en bloed van stoffen in de koe beschrijven komen samen met de protocollen voor de nieuw ontwikkelde in vitro ADME modellen ook vrij beschikbaar.

Naam lector/onderzoeker: dr. M. Strikwold ERT
Looptijd project: 4 jaar, start 1 september 2022

Projectpartners:

Kernpartners:

Overige betrokkenen: