Carbon Connects

Carbon Connects is een onderzoeksproject van het lectoraat Organisch materiaal voor vruchtbaar en functioneel bodembeheer.

Wat is er aan de hand?

Wereldwijd is er 1,4 triljoen ton koolstof opgeslagen in veengebied. Dat komt overeenkomt met 75 procent van alle koolstof in de atmosfeer, twee keer zoveel als de in bos opgeslagen koolstof! Tegenwoordig wordt een derde van de wereldwijde CO₂-uitstoot veroorzaakt door het droogleggen en/of afbranden van deze veengebieden voor de landbouw. Er is dringend behoefte aan duurzame alternatieven en innovatieve bedrijfsmodellen voor boeren en landbeheerders van opnieuw natgelegd veengebied (paludicultuur).

Wat doet het project eraan?

Carbon Connects heeft als doel om de grote koolstofvoetafdruk van veengronden in Noordwest-Europa verkleinen door de invoering van nieuwe biobased bedrijfsmodellen voor duurzaam landbeheer. Herstel van veengebied is een belangrijk onderdeel van onze wereldwijde doelstelling om net zero te bereiken. Gezond veengebied is een ongelooflijk koolstofreservoir en potentiële koolstofsink. Maar als het wordt aangetast, bedreigt dat de biodiversiteit, komen er verontreinigende stoffen vrij in het milieu en worden de doelstellingen voor beperking van en aanpassing aan klimaatverandering bedreigd.

Wat levert het project op?

Carbon Connects werkt aan het stimuleren van de implementatie van nieuwe biobased bedrijfsmodellen voor duurzaam landbeheer. We verzamelen voorbeelden van succesvolle modellen, ondersteunen kennisuitwisseling via peer-to-peer-leerprogramma’s voor boeren en faciliteren landgebruik. In Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, het VK en Ierland zijn er tien proeflocaties opgezet om veelbelovende modellen te testen in de praktijk. We bevorderen een markt voor duurzame biobased (innovatieve) bouwmaterialen, brandstofbronnen en voedselproducten die op veengronden in Noordwest-Europa worden verbouwd, en een systeem van koolstof- en blue-creditregelingen voor landbouw op natte gronden.

Bekijk deze site voor meer informatie.

Associate lector: Valentina Sechi
Looptijd: 2018 - 2023
Project partners: European Landowners Organization, Phillipps Universität Marburg, LIT, Radboud Universiteit, Durham County Council, Staatsbosbeheer, LTO Noord, ILVO, Canal & River Trust, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas, VLM, Agricultures & territoires, Wear Rivers Trust, The Rivers Trust and VHL.

Brochure Carbon Connects Download(pdf - 3,5MB)
Booklet Peatlands across Europe Download(pdf - 4,6MB)