Dairy Campus: Samenwerking tussen WUR en HVHL

Dairy Campus: samenwerking tussen WUR en HVHL is verbonden aan de lectoraten Sustainable dairy farming en Climate smart dairy value chains.

Wat is er aan de hand?

De Nederlandse zuivelsector heeft een sterke marktpositie in de wereld. Dit komt vooral door de efficiënte productie, hoge melkkwaliteit, goed georganiseerde ketens en het innovatieve vermogen van de sector. De internationale zuivelmarkt is echter sterk in beweging, waardoor de sector meer vraag gestuurd moet gaan werken. Consumenten en overheden stellen daarnaast hogere eisen op het vlak van voedselveiligheid, dierenwelzijn, milieu en landschap.
Om de internationale concurrentiepositie van de zuivelsector te behouden en te versterken zijn productdifferentiatie, alternatieve toepassingen van melk, meer kostenbewustzijn, verdere ketenintegratie en verduurzaming van de keten noodzakelijk.

Wat doet het project daaraan?

De ambitie van het 15-jarige Dairy Campus project is om in 2025 van Dairy Campus in Leeuwarden hét internationale Centre of Excellence ván en vóór de hele Nederlandse zuivelsector te maken waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden samenwerken aan funderend onderzoek, innovatie, educatie, kennisverspreiding en praktijktraining met als scope de hele zuivelketen (productie, verwerking en consumptie). Deze activiteiten zijn in een aantal programma’s ondergebracht. HVHL is verantwoordelijk voor het Educatieprogramma, waarin het Dairy lectoraat en twee nieuwe opleidingen zijn ontwikkeld.

Binnen het Dairy lectoraat komen de volgende thema’s aan bod: Melkveehouderijsystemen en Bedrijfsmanagement, Duurzame Melkveehouderij en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap, Smart Farming en Ketenefficiency. Deze thema’s kunnen gedurende de projectperiode wellicht iets veranderen, afhankelijk van de ontwikkelingen in de sector. De opleidingen betreffen de professionele Master ‘Innovations in Food and Dairy Chains’ en de associate degree ‘Biologische Melkveehouderij’.

Sinds 2020 heeft HVHL een nieuwe rol in het Dairy Campus project gekregen om samen met WUR binnen het Innovatieprogramma onderzoek te ontwikkelen en uit te voeren over de verwerking van melk. Hierbij zal gebruik worden gemaakt de relatief nieuwe onderzoeksfaciliteit van HVHL, het Food Application Centre for Technologie ofwel het FACT, waar in een food grade omgeving producten kunnen worden (door)ontwikkeld.

Wat levert het project op?

  • Schaalsprong in R&D, kennisvalorisatie en innovatie door concentratie van kennis, bedrijvigheid, onderwijs en training rond fundamentele uitdagingen op één locatie.
  • Kwaliteitsverbetering van ondernemers en medewerkers in de gehele zuivelketen, zowel bestaande als nieuwe professionals.
  • Voorloper in innovatie in de zuivelketen door toegepast onderzoek en vernieuwend onderwijs.
  • Opereren binnen de gestelde maatschappelijke randvoorwaarden (‘licence to operate’) op het vlak van milieu, landschap, voedselkwaliteit/veiligheid en dierenwelzijn.
  • Ontmoetingsplek en demonstratiecentrum van de kracht van de zuivelketen voor een internationaal publiek.

Vanuit HVHL zijn betrokken:

Programmamanager: Saskia van Gend

Huidige Lectoraat:      Sustainable Dairy Farming, Dr. Ir. Wiepk Voskamp-Harkema
Huidige Lectoraat:      Climate Smart Dairy Value Chains, Dr. Ir. Robert Baars

Master Innovations in Food and Dairy Chains: Jacob Duinstra
Associate Degree Biologische Melkveehouderij: Ali-Jetske Hoogland
 
Looptijd: 2011 - 2025

Dairy Campus is mede mogelijk gemaakt door het SNN, Ruimtelijk Economisch Programma (REP)

Trefwoorden: