Soils2Guts

Steering soil microbiomes for better crop quality: The holy grail to improve human health

Soils2Guts is een onderzoeksproject van het lectoraat Eiwittransitie.

Wat is er aan de hand?

De darmgezondheid van de mens en het darmmicrobioom spelen een belangrijke rol in de pathogenese van niet-overdraagbare ziekten (NCD's). Het moduleren van het darmmicrobioom om de darmgezondheid te verbeteren kan daarom deze NCD's voorkomen. Voeding is de primaire motor van het darmmicrobioom. Omdat bodembewerking en het bodemmicrobioom de voedingskwaliteit van voedsel beïnvloeden, iis onze hypothese dat bodemgebruik en darmgezondheid nauw met elkaar verbonden zijn. Tientallen jaren van intensieve landbouw om hoge opbrengsten te behouden, hebben geleid tot een hoge input van pesticiden en kunstmest. Dit is echter niet duurzaam omdat het de gezondheid van de bodem schaadt. Deze aanvallen op de bodemgezondheid kunnen direct schadelijk zijn voor ons darmmicrobioom en onze darmgezondheid, waardoor het risico op NCD's toeneemt.

Wat doet het project eraan?

Met behulp van een combinatie van benaderingen uit experimentele, klinische en sociale wetenschappen zullen we eerst bepalen hoe verschillende landbouwpraktijken het bodemmicrobioom beïnvloeden. Vervolgens zullen we onderzoeken hoe deze praktijken het microbioom, metabolieten en nutriënten kwaliteit van de gewassen die we eten beïnvloeden. Deze gewassen zullen vervolgens door consumenten worden geëvalueerd op smaak en op hun effecten op de darmfunctie en darmgezondheid van de mens. Tot slot bestuderen we het perspectief van de consument op gezonde voeding en hun waardering van microbioom geoptimaliseerde gewassen.

Wat levert het project op?

Ons interdisciplinaire consortium bestaat uit partners van universiteiten, hogescholen, onderzoeks-/kennisinstellingen, boeren, consumenten en bedrijven. De gewenste effecten van onze gezamelijke inspanningen zijn: verbetering van de gezondheid van de consument, verbetering van de gezondheid van de bodem en duurzaamheid van de landbouw, met economisch welzijn voor boeren.

Lector/onderzoeker: Martina Sura-de Jong, Emiel Elferink, Kika Lewak, Ruben Dümmer, Pauline Drost, Barend Gehner
Looptijd: juni 2023 – juni 2029
Projectpartners: LU - CML, LUMC, LU- IBL, LU - PA, RuG, NIOO-KNAW, NUTRIM, LU – Institute of Psychology; co-funders: Normec Groen Agro Control, Netherlands, Biosintrum, Eurostyle BV, Koppert Cress, Van Der Knaap, N-xt fertilizers/ Soil Health BV, Groentekwekerij De Nieuwe Ronde; collaborating partners: Bac2nature foundation, Delphy, Maag Lever Darm Stichting, Plant Health Cure