Sustainpalm

Wat is er aan de hand?

Indonesië is de grootste producent van palm olie ter wereld. Decennia lang is de productie ervan groter en groter geworden ten koste van bossen en veengronden, met als grootschalige biodiversiteitsverlies en CO2 uitstoot als gevolg. Met name in Europa zetten deze problemen de reputatie van Indonesische palm olie onder druk. Uitbreiding van het areaal voor productie van palm olie om aan de vraag te voldoen staat eveneens meer en meer onder druk. Als uitbreiding van land niet meer mogelijk is, hoe kan palm olie productie dan een economisch perspectief geboden worden?

Wat doet het project daar aan?

In het SustainPalm project wordt een aantal richtingen onderzocht en geïmplementeerd om de economische waarde van palm olie productie te waarborgen, zonder negatieve gevolgen te hebben op land, water, natuurlijke hulpbronnen en mensen: 1) het verhogen van efficiëntie van landgebruik door andere gewassen en vee te combineren met de productie van palm olie; 2) gebruik van restproducten van palm olie productie op plantages en fabrieken en 3) verbeteren van biodiversiteit en genereren van alternatieve inkomsten.

Wat levert het project op?

SustainPalm is een onderzoeks- en implementatie programma. Binnen het programma worden verschillende Living Labs opgezet waarin stakeholders zoals plantagebedrijven, palm olie producenten en verwerkers, maar ook lokale gemeenschappen en kleinschalige boeren samenwerken om de verschillende strategieën uit te voeren. Resultaten en ervaringen worden gedeeld in Communities of Practice welke als doel hebben kennis uit te wisselen en een leeromgeving te creëren.

Voor meer informatie kijk op: www.sustainpalm.org

Lector: Peter van der Meer, associate lector Sustainable Palm Oil and Tropical Forestry
Uitvoering: 2022-2025
Project partners: Wageningen University and Research (WUR), University Lambung Mangkurat (ULM), Insitut Pertanian Bogor (IPB)
Financiers: Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken