Duurzame Bedrijfsovername

Living Lab 'Duurzame Bedrijfsovername - Verplaatsen in een ander' is een onderzoeksproject van het lectoraat Climate Smart Dairy Value Chains.

Wat is er aan de hand?

Duurzame bedrijfsovername van een agrarisch familiebedrijf vraagt veel van de overdrager, overnemer en de rest van de familie. Het is complex vanwege soms tegenstrijdige familie-, bedrijfs- en eigendomsverhoudingen, maar ook door de groeiende bedrijfsomvang en duurzaamheidsuitdagingen. In het regeerakkoord 2017 is ondersteuning van “duurzame bedrijfsovername” opgenomen, verdeeld over 2 fasen. VHL heeft in fase 1 een bordspel ontwikkeld gericht op de zachte kant van agrarische bedrijfsovername, wat breed en succesvol is ontvangen. Om dit succes te consolideren wordt dit bordspel in fase 2 verder gebruikskaar gemaakt voor onderwijs en beroepspraktijk.

Wat doet het project daaraan?

In dit project wordt het prototype bordspel ‘Om Tafel’ (analoge serious game uit fase 1) (door)ontwikkeld en gevalideerd met partners uit de praktijk. Studenten en families spelen in een veilige omgeving onder begeleiding van docenten of agrocoaches de veelal onbesproken aspecten en soms tegenstrijdige belangen van bedrijfsovername (Figuur 1). De bordspeler ervaart tijdens het spelen het perspectief van andere familieleden in het overnameproces (de speler speelt een andere rol dan zijn/haar werkelijke positie). Tijdens de testronden worden met consent van de spelers video opnamen gemaakt en geanalyseerd om verbeteringen door te voeren in het bordspel.

Wat levert het project op?

Het project resulteert in een geconsolideerd bordspel in verschillende varianten, geschikt voor onderwijs en de beroepspraktijk. Er worden drie typen bordspelen opgeleverd: 1. Het basismodel voor het onderwijs, de doorontwikkeling  uit fase 1; 2. Een variant voor agrocoaches met een checklist voor nabespreking; 3. Een variant voor zij-instromers. In het bordspel worden uitkomsten van alle projecten uit fase 1 (in totaal 6 projecten) verwerkt. Het bordspel wordt beschikbaar gesteld voor mbo en hbo onderwijs en voor de agrocoaches in de beroepspraktijk.

Lector: Robert Baars
Docent-onderzoekers: Gelein Biewenga, Iris Jonker, Diederik Sleurink, Edwin Weesie (HU), Bart Hoogeboom (Windesheim), Boudewijn Dijkstra (NHL Stenden).
Looptijd project: 2023-2025
Projectpartners: Het consortium bestaat uit 4 hbo’s (penvoerder VHL, NHL Stenden, Windesheim, Hogeschool Utrecht), 2 mbo’s (Vonk College, Terra College), software bedrijf 8D games, 5 agrocoaches/bedrijfsadviseurs, 2 agrarische ondernemers, brancheorganisaties (LTO, NAJK) en de Rabobank. De hbo’s zijn leidend in de uitvoering en gebruiken andere partners om te valideren en te delen.
SDG’s: 4, 12 en 17