Duurzaam Bosbeheer Suriname

Duurzaam Bosbeheer Suriname is een onderzoeksproject van het lectoraat Oliepalm en tropische bossen.

Wat is er aan de hand?

Ontbossing vormt wereldwijd een bedreiging voor het klimaat en biodiversiteit. In tropische landen is ontbossing ook een bedreiging voor lokale gemeenschappen die in het bos leven en afhankelijk zijn van de goederen en diensten van het bos. De jaarlijkse ontbossing in tropische bosgebieden is weliswaar de afgelopen jaren wat afgenomen maar in het Amazone gebied is de afgelopen vijf jaar de ontbossing juist weer toegenomen.

Wat doet het project daar aan?

Het doel van dit project is om nieuwe kennis te generen en die toe te passen bij het duurzaam gebruik van het bos in Suriname, hetgeen als voorbeeld kan dienen voor aangrenzende landen die deel uitmaken van het Amazone gebied. Daarnaast zal er onderzocht worden hoe het bosbestuur verbeterd kan worden, en zullen nieuwe methoden ontwikkeld worden om de duurzaamheid van activiteiten in het bos te kunnen monitoren. De doorwerking naar de praktijk gebeurt in nauwe samenwerking met verschillende (private) partijen waarbij concrete verdien-modellen voor het gebruik van goederen en diensten uit het bos ontwikkeld worden. Via een op te zetten Living Lab Duurzaam Bosgebruik worden professionals uitgenodigd om door middel van trainingen, workshops en andere bijeenkomsten de kennis in de beroepspraktijk toe te passen.

Wat levert het project op?

Het project draagt bij aan de actualisering van het onderwijs door deze nieuwe kennis te gebruiken in de curricula van zowel Surinaamse als Nederlandse beroepsopleidingen op het gebied van duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Door deze aanpak wordt het handelingsperspectief van zowel lokale gemeenschappen als commerciële bedrijven vergroot zodat zij beter in staat zijn duurzamere verdienmodellen te creëren gebaseerd op het gebruik van producten en diensten uit het Surinaamse bos.

Lector: Peter van der Meer
Looptijd: 2023-2025
Projectpartners: Hogeschool InHolland, Stichting Tropenbos Suriname, Cambisol, Stichting Probos, Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS), Jan Starke Opleidings- en Ontspanningscentrum (JSOOC), Tropical Hardwood Products Suriname (THPS), Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) en NATIN-MBO.

Projectpartners bezoeken praktijklocaties en bosgemeenschappen in Suriname tijdens kick-off week in juni 2023